Du er her

Langsetløkka klar for Nissancup 3/6

Tord Bern Hansens bilde

Rye arrangerer Nissancup på Langsetløkka onsdag 3/6. Vi ønsker ryttere, foreldre og dugnadsarbeidere velkommen. Løypa er noe endret i forhold til tidligere år. Både kortløypa og langløypa er forlenget, og hele forlengelsen er på sti. Dette gir forhåpentligvis bedre kapasitet og morsommere løype. Vi regner med en vinner-rundetid i langløypa på +/- 20 minutter og ca 12 minutter i kortløypa.

For de som skal teste løypa, så anbefales det å gjøre det før rittdagen. Med 500 deltakere på Nissan Cup, er det ikke plass til andre enn ryttere i løypa mens rittet pågår.
 
Langløypa starter ut grusveien fra Langsetløkka og fortsetter denne til det tar av en skiløype til høyre etter ca 700 meter. Skiløypa går oppover i en lang bakke som kan være tung å komme opp i vått vær. Løypa har også tidligere gått opp denne bakken.
           
 Løypa fortsetter nå som tidligere år. Fortsett opp bakken og over toppen. Rett før en myr tar løypa en sti til venstre og du kommer inn på skiløype som følges tilbake til grusveien. Grusveien følges nordover til det går en sti brått til venstre i bunn av bakken. Denne stien følges et langt stykke forbi en kjerrevei og videre gjennom åpen granskog og opp på grusveien igjen. Ved bommen tar man sti opp til venstre opp til Langsetløkka. Her kommer man inn i skileiken og følger denne helt til topps.
           
Her kommer et nytt parti. Rett før der løypa tidligere snudde og gikk ned til høyre på det høyeste punktet etter skileiken, tar man nå til venstre gjennom skogen og krysser skiløypa inn på en sti som starter ved en lyktestolpe. Denne stien går parallelt vest for skiløypa i nesten 1 km. Følg stien helt til du kommer ut på grusveien. Her tar du en 180 grader sving og kommer inn på lysløypa som følges sørover til du ser en masse stokker liggende i løypa. Her tar du en nylig opparbeidet sti som går på østsiden av skiløypa gjennom skogen mot skileiken.
           
Returen til løkka er som tidligere og går på sti øst for skileiken ned til en gapahuk.
           
Kortløypa er i hovedsak som før, men den er forlenget med den samme stien på slutten som langløypa, men man tar av inn på skiløypa der den har sitt høyeste punkt omtrent 100 meter nord for stokkene. Returen til mål/runding er som for langløypa.

Informasjon om parkering med mer på www.nissancup.no

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese