Du er her

Bestilling av senior- og veteranlisenser

1. For å bestille lisens må du være medlem av SK Rye og betalt medlemskontingent

        - Nytt medlem? Klikk her for å melde deg inn i SK Rye
        - Allerede medlem, men ikke betalt kontingent?
          Klikk her for å betale medlemskontingent

        - Melde overgang fra annen klubb?
           Se informasjon under punktet Klubbovergang

2. Finn hvilken aktiv lisens du skal ha. Se under for mer informasjon

3. Bestill ny aktiv lisens via Norges Cyckleforbund (NCF):

       Klikk her for online bestilling av sykkellisens

    - Oppgi korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype
    - Oppgi følgende klubb:  SK Rye Sykkel

Umiddelbart etter registrering vil faktura bli tilsendt til oppgitt e-post adresse. NB! Sjekk også søppelpost dersom faktura ikke mottas

4. Etter at lisensen har blitt godkjent av SK Rye, skriv ut ditt lisensbevis fra din utøverprofil som er tilgjengelig på denne siden:

         Klikk her for å gå til NCF utøverprofil

Rutine for godkjenning av lisens

Lisensansvarlig hos Sportsklubben Rye vil automatisk motta en epost om at du har registrert din lisens. Når lisensen er betalt og medlemskontingenten hos Sportsklubben Rye er betalt, vil lisensansvarlig godkjenne din nye aktive lisens. Dette gjøres manuelt slik at det kan ta opptil en uke fra du har betalt lisens og medlemskontingent.

NB! Det kan ta opptil 3-4 dager før betalingen din er registrert hos NCF og SK Rye. For raskest registrering, benytt online betalingsløsning via bank eller kredittkort.

NCF utøverprofil

- Er du førstegangsbruker på NCF utøverprofil, kan du trykke på "Ny bruker" for å aktivere profilen. Oppgi da samme epost adresse som når du tegnet lisensen. Du vil da få tilsendt en epost for aktivering av kontoen.

Assistanse

Trenger du hjelp til bestilling av aktiv lisens hos NCF, kontakt

     EQ Timing kundeservice
     E-post: support@quick.no
     Tlf.: 61159000

Kontaktperson for aktiv lisens for aldersbestemte klasser hos Sportsklubben Rye er Amund Bratberg Lindstad.

Klubbovergang

Generellt gjelder NCF sine regler for overgang mellom klubber. Se www.sykling.no for mer informasjon.

MERK! Klubbovergang medfører ikke at man automatisk blir meldt ut av Sportsklubben Rye som medlem. Ønsker man å avslutte sitt medlemskap i Sportsklubben Rye, send e-post til kasserer@skrye.no om dette.

Klubbovergang registreres ved at du tegner lisens under din nye klubb. Lisensen må da godkjennes av både ny og gammel klubb for at overgangen skal bli registrert. Når overgangen godkjennes av begge klubber på denne måten er det ikke lenger nødvendig å sende overgangsskjema til NCF eller Sportsklubben Rye.

1. For å registrere klubbovergang til Sportsklubben Rye, følg ansvisning over for bestilling av lisens og oppgi "SK Rye Sykkel" i feltet "Velg klubb".

2. For å registrere klubbovergang fra Sportsklubben Rye til ny klubb, følg anvisningen over for bestilling av lisens og oppgi navn på ny klubb i feltet "Velg klubb".

For at Sportsklubben Rye skal godkjenne en overgang må du ikke ha noe økonomisk utestående hos Sportsklubben Rye.

Lisenser:

- Senior lisenser er for ryttere mellom 23 og 39 år
- Master lisenser er for ryttere over 30 år

Lisensen som utstedes er enten "vanlig" eller "utvidet" (eng. extended). Begge lisenstypene gir samme rett til deltagelse i ritt, men det er noe bedre forsikringsdekning på utvidet lisens. Det er ditt ansvar å bestille korrekt lisens. Det er derfor viktig at du leser informasjonen på nettsidene til NCF før du bestiller.

Andre forhold:

- I det året en rytter fyller 30 år, løses normalt en Master-lisens (M/K 30-39)
- En rytter kan løse M/K Elite lisens frem til hun/han er 39 år
- Det året man fyller 40 år må man løse Master-lisens
- En rytter som er mellom 30 og 39 år og har M/K Elite lisens, kan ikke delta i Master cup
- Du kan kun benytte NCFs lisenser i ritt som er terminfestet/godkjent av NCF, arrangert av NCF sine klubber. Du kan ikke benytte denne lisensen i bedrift-sykkelritt arrangert av Norges Bedriftidrettsforbund sine klubber

See www.sykling.no for mer informasjon.

Gruppe: 
Sykkel
Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen