Du er her

Styret

Styret og ressursgruppene i SK Rye

Her er alle styremedlemmene og varaene i Sportsklubben Rye og en oversikt over ressursgruppene i klubben (ressursgruppeoversikten er under oppdatering).

Et innholdsrikt år – tross alt

2021 var året hvor alt skulle bli normalt og pandemien skulle legge seg flat. 2021 var også året hvor samfunnet skulle åpne opp og idretten skulle tilbake på topp. Slik ble det ikke, men vårt idrettsengasjement lot seg ikke rikke.

Selv om det ble enda et år preget av usikkerhet og avlysninger, har klubben nesten klart å gjennomføre en normalsesong. Takket være våre fantastiske medlemmer, har tilnærmet alle våre arrangementer latt seg avholde. Og i en hverdag hvor idretten har helt andre arbeidsvilkår enn tidligere, er ikke det lenger en selvfølge!

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Sportsklubben Rye mot 2026, strategiplan 2021-2026

Hovedstyret har oppdatert klubbens stratgidokument, og her det vi vil jobbe mot og legge vekt på framover:

SK RYE – ET FLERIDRETTSLAG I UTVIKLING
Sportsklubben Rye (SK Rye) er et fleridrettslag som skal gi et godt aktivitetstilbud innen løp, sykkel og triatlon til sine medlemmer i Stor-Oslo, der målgruppen er barn og ungdom og voksne i alle aldre. SK Rye mot 2026 er SK Ryes overordnede styrende dokument som skal legge rammene, gi retning og angi ambisjonsnivået for SK Rye for de neste 5 årene.

Inger Heiberg Woxholtts bilde

NCFs fortjenestemerke til Per Langseth

Det er en stor glede å ha fått vite at det under middagen på forbundstinget 7. mars 2020 ble delt ut NCFs fortjenestemerke til Per Langseth, og for noen uker siden fikk endelig Per overrakt det flotte merket av klubbens leder, Robin Mackenzie-Robinson, på en koronasikker måte.

I innstillingen står det:

Per Langseth ble medlem av SK Rye 5.11.1981. På grunn av sitt store engasjement gjennom mange år ble han æresmedlem av SK Rye i 2006 og kåret til årets ildsjel i 2012 av Oslo idrettskrets.

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Gratulerer med 101 årsdagen!

Tirsdag 1. juni 1920 ble klubben vår stiftet, i bakgården til den gamle brannstasjonen i Thorvald Meyers gate 38 ved Olaf Ryes plass på Grünerløkka.

I dag er det også tirsdag 1. juni, og 101 år siden stiftelsesdatoen.

To æresmedlemmer og et helt vanlig medlem møttes i dag ved den gamle brannstasjonen for en ørliten spontan feiring, og ønsker hele klubben til lykke med dagen!

Hilsen Tor Myrseth, Stein Mæhlum og Inger Woxholtt

Inger Heiberg Woxholtts bilde

SK Rye har inngått ny klubbavtale med Bikeshop for 2021

Avtalen gir medlemmer i SK Rye rabatter på utvalgte sykler, bekledning og komponenter.

Korona-pandemien har dessverre gjort det utfordrende for store deler av bransjen i år, alle opplever stor mangel på produkter, og spesielt sykler. Det er store forsinkelser overalt, i tillegg til unormalt stor etterspørsel. Mange sykler og produkter er allerede utsolgt for hele sesongen. 

Rabattavtalen SK Rye tilbyr våre medlemmer i år er derfor ikke fullt så god som i fjor, men vi er glade over å kunne tilby våre medlemmer en rabattavtale selv om markedet i år er hardt presset.

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Utendørs organisert idrettsaktivitet for alle

Fra og med i dag kan ALLE delta i utendørs organisert idrettsaktivitet med visse begrensninger:

- BARN og UNGE under 20 år kan delta i grupper på inntil 20 personer. Disse har unntak fra kravet om å holde minst én meters avstand i aktiviteten.

- VOKSNE kan delta i grupper på inntil 10 personer så lenge de holder én meter avstand til hverandre. Forøvrig ingen andre endring i smittevernregler gjeldende Osloidretten.

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Årsmøtet 2021

Eivind Fougner, foto: Pål Westgaard

10. mars ble historiens første digitale, ordinære årsmøte avholdt i SK Rye. Vi var mellom 50 og 60 deltakere, og Per Morten Hjemgård hadde heldigvis tatt på seg oppgave med å lose oss gjennom, både det tekniske opplegget og ordstyrerjobben. Og det gjorde han virkelig med glans, alt var svært godt forberedt og alt det tekniske gikk som smurt.

Inger Heiberg Woxholtts bilde

De nominerte er ...

I 2019 opprettet vi noen helt nye utmerkelser i klubben: vi skal på årsmøtet kåre årets syklist, årets triatlet, årets løper og årets barn/ungdom!
Årsmøtet i fjor ga oss ikke tid til å hedre som burde hedres, og det siste året har medført mange begrensninger, derfor har vi slått sammen idrettsåret 2019 med 2020.

Ryes 100-års jubileum er utsatt til august 2022

Ryes hovedstyre har besluttet å igjen utsette feiringen av klubbens 100 års jubileum. Vi håper at jubileumet kan la seg gjennomføre uten noen begrensninger i løpet av august 2022.

Sider

Abonner på Latest News