Du er her

Bestilling av lisenser for aldersbestemte klasser

1. Sørg for at du har betalt den årlige medlemsavgiften til Sportsklubben Rye

2. Finn hvilken aktiv lisens du skal ha. Se under for mer informasjon

3. Har du tidligere løst aktiv lisens hos NCF, skal du ha mottatt en epost med informasjon om hvordan bestille aktiv lisens. Følg ansvisningen i epost meldingen eller gå videre til neste punkt.

4. Bestill ny aktiv lisens via NCF sin side for bestilling av lisens:

               Klikk her for online bestilling av sykkellisens

    - Oppgi korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype

    - Oppgi følgende klubb:  SK Rye Sykkel

Umiddelbart etter registrering vil faktura bli tilsendt til oppgitt e-post adresse.

   NB! Sjekk også søppelpost dersom faktura ikke mottas

Lisensansvarlig hos Sportsklubben Rye vil automatisk motta en epost om at du har registrert din lisens. Når lisensen er betalt og medlemskontingenten hos Sportsklubben Rye er betalt, vil lisensansvarlig godkjenne din nye aktive lisens. Du vil da motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.

5. Etter at du har mottatt en bekreftelse på godkjent lisens, skriv ut ditt lisensbevis fra din utøverprofil som er tilgjengelig på denne siden:

         Klikk her for å gå til NCF utøverprofil

- Er du førstegangsbruker på NCF utøverprofil, kan du trykke på "Ny bruker" for å aktivere profilen. Oppgi da samme epost adresse som når du tegnet lisensen. Du vil da få tilsendt en epost for aktivering av kontoen.

Trenger du hjelp til bestilling av aktiv lisens hos NCF, kontakt

     EQ Timing kundeservice
     E-post: support@quick.no
     Tlf.: 61159000

Kontaktperson for aktiv lisens for aldersbestemte klasser hos Sportsklubben Rye er Per Langseth.

(*) Ved overgang til nytt lisenssystem hos NCF så har ikke alle e-post adressene blitt overført til nytt system. Dermed er det ikke alle som vil motta egen e-post direkte fra NCF. Bruk bare ordinær link angitt over og bestill lisens som beskrevet der.

Lisenser:

- Aldersbestemte klasser er fra 10 år til og med 16 år
- Junior er fra 17 år til og med 18 år
- U23 er fra 19 år til og med 22 år
- Nybegynnerlisens er kun tilgjengelig for W/M Junior

Lisensen som utstedes er enten "vanlig" eller "utvidet" (eng. extended). Begge lisenstypene gir samme rett til deltagelse i ritt, men det er noe bedre forsikringsdekning på utvidet lisens. Det er ditt ansvar å bestille korrekt lisens. Det er derfor viktig at du leser informasjonen på nettsidene til NCF før du bestiller.

See www.sykling.no for mer informasjon.

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese