Du er her

Medlemskontingent

og utskrift av medlemskort

Satsene er for tiden:
For vanlige medlemmer: kr 400.
For juniorer (under 18 år) kr 200.
For pensjonister (uførepensjonert eller over 67 år) kr 200.
Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.

  
Utmelding
Det kan jo tenkes at du ikke ønsker å være medlem av Rye. Du gjør oss en stor tjeneste om du melder fra om dette så raskt som mulig. Vi blir ikke sure! Send e-post til kasserer@skrye.no, så ordnes det raskt og smertefritt.

MERK: Ikke innbetalt medlemskontingent medfører ikke utmelding av klubben. Det kreves at du melder skriftlig i fra om dette.

Forfall
Så vil vi oppfordre alle til å betale så raskt som mulig etter kontingentutsendelse. Klubben trenger pengene! Og du trenger klubben!! Dessuten vil vi gjerne slippe å sende ut purringer, for det koster oss penger.

Rutine for betaling av medlemskontingent
Innen 10. januar vil du motta en e-post med kontingentfaktura. Dersom du ikke mottar denne kan det være at du ikke har oppgitt gyldig e-postadresse eller at denne er blitt behandlet som spam i din e-postløsning. Vennligst sjekk mappen for spam. Avsender for innbetalingsgiro vil være no-reply@skrye.no

I begynnelsen av februar vil du motta en papirfaktura dersom du ikke har betalt medlemskontingenten.

Dersom du betaler med via din nettbank er særdeles viktig at du benytter KID-nummer.
 
Kontingentfaktura
Du kan når som helst se kontingentfakturaen ved å trykke her.
Deretter vil du bli spurt om hvilke dugnader du ønsker å delta på, trykk deretter neste.

Utestående faktura

Sjekk om du har en utestående faktura i klubben her.

Medlemskort
Når din betaling er registrert i vårt system (dette kan ta noen dager), vil beløp å betale endres til 0. Da har du også mulighet til å skrive ut medlemskortet ved å trykke på 0-tallet her.
 
Pensjonister og æresmedlemmer
Disse vil i løpet av januar få tilsendt papirfaktura og medlemskort.
 
Spørsmål
Dersom du lurer på noe, ta kontakt med:
kasserer@skrye.no

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese