Du er her

Medlemskontingent

og utskrift av medlemskort

Satsene er for tiden:
For vanlige medlemmer: kr 400.
For juniorer (under 18 år) kr 200.
For pensjonister (uførepensjonert eller over 67 år) kr 200.
Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.

  
Utmelding
Det kan jo tenkes at du ikke ønsker å være medlem av Rye. Du gjør oss en stor tjeneste om du melder fra om dette så raskt som mulig. Vi blir ikke sure! Send e-post til kasserer@skrye.no, så ordnes det raskt og smertefritt.

MERK: Ikke innbetalt medlemskontingent medfører ikke utmelding av klubben. Det kreves at du melder skriftlig i fra om dette.

Forfall
Så vil vi oppfordre alle til å betale så raskt som mulig etter kontingentutsendelse. Klubben trenger pengene! Og du trenger klubben!! Dessuten vil vi gjerne slippe å sende ut purringer, for det koster oss penger.

Rutine for betaling av medlemskontingent
Innen slutten av februar hvert år vil du motta en e-post med kontingentfaktura. Dersom du ikke mottar denne kan det være at du ikke har oppgitt gyldig e-postadresse eller at denne er blitt behandlet som spam i din e-postløsning. Vennligst sjekk mappen for spam. 

Etter at kontingenten er betalt kan du løse lisens hvis du ønsker det.

Dersom du betaler med via din nettbank er særdeles viktig at du benytter KID-nummer. 
 
Kontingentfaktura
Du kan når som helst se kontingentfakturaen ved å logge inn på Rubic.no (Logg inn - Rubic medlem.) Her kan du også sjekke om du har en utestående faktura i klubben.

Medlemskort
Rubic.no har du mulighet til å skrive ut medlemskortet ditt. Det ligger på forsiden når du logger inn.
 
Spørsmål
Dersom du lurer på noe, ta kontakt med:
kasserer@skrye.no

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese