Du er her

Lov for Sportsklubben Rye

På årsmøtet i april 2016 ble en oppdatert lov etter retningslinjene gitt av idrettstinget vedtatt. Den nye loven finner du her.

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese