Du er her

Si fra!

Si fra her!

Hvordan varsle om kritikkverdige forhold i klubben

I SK Rye skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I SK Rye tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

 

Hva kan du varsle om?
Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her:(https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/mer-om-tema/)

Hvor/til hvem sendes varselet?
Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator Agata K. Dahl som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med styreleder eller en annen i styret. (Kontaktinformasjon finner du her.)

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!

I SK Rye har vi gode rutiner er for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. 

 

Om du har spørsmål om varsling eller håndtering av varsler, ta gjerne kontakt med våre rådgivere.

Ønsker du å varsle om kritikk verdige forhold - trykk her
Ønsker du hjelpe en som vil varsle - trykk her
Ønsker du hjelp til å håndtere ett varsel - trykk her

Er du usikker på hva man kan og burde varsle om kan du lese mer om dette  her.
Forøvrig finner du masse nyttig informasjon om hva som er greit og ikke i norsk idrett ved å trykke HER.

  1. Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?

Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger.

Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.

Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd. Det vil si at du bør si fra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på.

Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd. Lenke til varslingsskjema finner du øverst og nederst på siden.

  1. Hva bør du tenke på når du varsler?

Det er viktig at du som varsler føler deg trygg.  Her er noen råd og tips når du skal varsle:

  • Oppsummer hva som har skjedd, hvem du varsler om, andre som er involvert og hvor det har skjedd.
  • Vær så konkret som mulig. Om det er flere hendelser, beskriv dem separat og lag en tidslinje.
  • Har du dokumentasjon, bilder, sms, chat, film etc. på det som har skjedd, send dette inn som vedlegg.
  • Vet du om andre som har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder navn og kontaktinformasjon til dem.

Ønsker du rådgivning om å varsle, enten i forkant eller underveis, ta kontakt med oss.  (Kontaktinformasjon til styret finner du her.)

  1. Hva skjer når du har sendt inn varselet?

Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tildelt til to av våre saksbehandlere for varslingssaker. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Om du ikke hører noe innen noen dager, ta gjerne kontakt med oss for å være sikker på at varselet er mottatt.

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator, Agata K. Dahl som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss.  (Kontaktinformasjon til styret finner du her.)

Saksgang i en varslingssak

I SK Rye håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.

Det vil oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.

I SK Rye bruker vi Mitt varsel. Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

Mer om gangen i håndtering av en sak kan du også lese om på NIF sine ressurssider om varsling. Se Varsling (idrettsforbundet.no).

Si fra her! (link til varslingssiden hos NIF)

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen