Du er her

Antidoping

Hva trenger du å vite om antidoping?

I Sportsklubben SK Rye trener vi for å få gode prestasjoner. Vi tar avstand fra bruk av ulovlige midler eller metoder for å forbedre prestasjoner.

Gjennom medlemskap i SK Rye er du bundet til NIF sine regler om å ikke dope seg og til å avgi dopingprøve når Antidoping Norge ber om det.

Hele SK Ryes Antidoping policy finner du her.
SK Rye er registrert som Rent Idrettslag.


Lær om antidopingreglene

I prinsippet er det enkelt å overholde antidopingreglene – men i pressede situasjoner kan litt uoppmerksomhet få store konsekvenser. Derfor krever SK Rye at følgende medlemmer og støtteapparat holder seg oppdatert ved å ta "Ren utøver" kurset til Antidoping Norge innen 1. mars hvert oddetallsår:

 • Utøvere på høyt nivå og profilerte utøvere/lag (for eksempel Ekspressen)
 • Medlemmer over 15 år som jevnlig deltar i konkurranser tilsvarende nasjonalt nivå
 • Hovedtrenere
 • Oppmenn for lag/grupper med utøvere på høyt nivå
 • Oppmenn for grupper over 15 år

Lederen for din gruppe/lag vil følge opp at du tar kurset.

Vi oppfordrer resten av medlemmene over 15 år å ta kurset for å lære om antidoping regler og arbeid.

Hvordan holde deg ren?

www.antidoping.no har en godt laget nettside med all informasjon du kan trenge. Her har vi samlet noe av den informasjonen.

 1. Spis sunn og variert kost.
 2. Unngå kosttilskudd - det er vanskelig å være sikker på at det ikke er forurenset med ulovlige midler.
 3. Ta aldri medisiner uten å sjekke om de er tillatte:
  -Antidoping Norge sitt legemiddelsøk – her står alle norske preparater med fargekoding som viser om de er tillatte. Oppdateres når nye preparater godkjennes i Norge eller når dopinglisten oppdateres.
  -Dopinglisten til WADA (på norsk) eller  Dopinglisten til WADA (på engelsk)– her står alle forbudte preparater.
  Vær oppmerksom på stavemåte. Noen preparater kan være stavet annerledes på pakningen enn på listen, for eksempel klostebol/clostebol. Er du i utlandet kan dette også gi litt utfordringer.
  Du kan også spørre Antidoping Norge om råd.
 4. Hvis du blir syk eller skadet og trenger behandling med legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten, eller du har en kronisk tilstand som krever slike legemidler, så finnes det regler for medisinsk fritak.
  - Lær om når du kan få medisinsk fritak og hvordan du søker om det her.
  - Har du astma? Få veiledning her.

Er du bekymret for en treningskamerat eller en utøver?

Snakk med noen du stoler på. For eksempel treneren eller oppmannen for gruppen din, eller en annen person du stoler på i SK Rye.

Du kan også få råd fra Antidoping Norge sin anonyme spørretjeneste – Dopingkontakten. Du kan ringe (nummeret du ringer fra vises ikke til mottakeren) eller sende spørsmål på nettet. Du finner også svar på andres spørsmål på Dopingkontakten.

Du kan bruke Antidoping Norge sin tjeneste Dopingvarsel dersom du har kjennskap til eller mistanker om doping.

Hva om du tester positivt på en dopingkontroll?

Ved en positiv prøve undersøker Antidoping Norge om det positive analyseresultatet kan skyldes tillatt bruk av legemidler. Da vil saken normalt bli behandlet av medisinsk fagkomité. Du kan lese om saksgangen her og her.

For SK Rye er det viktig å trekke et skille mellom person og handling, og vi vil følge deg opp inntil saken din er avgjort.

Jeg er oppmann/leder av en gruppe/lag, skal jeg foreta meg noe?

Ja!

 • Dersom du og din gruppe/lag er pålagt å ta kurset Ren Utøver (se over) skal du be aktuelle utøvere i din gruppe ta Ren Utøver innen 1. mars i oddetallsår - og ta det selv. Samarbeid med andre ledere/oppmenn. En av dere rapporterer til SK Ryes leder når alle har fullført kurset.
 • Hvis din gruppe/lag lager avtaler med utøvere skal du legge til krav om Ren Utøver kurset i avtalen, og informasjon om at de kan miste godtgjøring og medlemskap ved fellende dom.
 • Hvis din gruppe/lag lager avtale med et treningssenter, skal du legge til krav om at treningssenteret har et antidopingprogram.
 • Hvis din gruppe/lag lager avtale med fysioterapeuter/massører, skal du legge til forpliktelse om å følge NIFs lov og dopingbestemmelser (dersom vedkommende ikke er medlem i SK Rye).
   
Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen