Du er her

Trafikksikkerhet

Sportsklubben Rye teller nå over 1600 medlemmer. Vi er godt synlige i by-og trafikkbildet, og med Ryetrøye representerer du ikke bare deg selv, men også klubben. Måten hver enkelt av oss møter andre trafikanter på er med på å gi et inntrykk av klubben spesielt og syklister generelt. Blant annet derfor er det viktig at vi alle tar trafikksikkerheten på alvor. Les Syklistenes Landsforenings 8 sykkelvettregler, Trygg Trafikks sykkelregler . Som syklist har du samme rettigheter og plikter som en bilist. Kjør pent og hensynsfullt!

God tur!

Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese