Du er her

Årsmøte/medlemsmøte og fest i løpegruppa - fredag 18. februar 2011

Alle nye og gamle Rye-løpere ønskes velkommen til årsmøte/medlemsmøte og fest i løpegruppa til Sportsklubben Rye. Vi gjør som tidligere år, alle tar med en liten matrett hver og egen drikke.

 

Møt opp fredag 18. februar 2011 klokken 19 hjemme hos Tomm Kristoffersen i Eckerbergsgate 51, 4.etg på Frogner. Han har mobilnr.9053 4061. Mer under les mer.

 
Saker til diskusjon/agenda:

ÅRSMØTE:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Budsjett
4. Valg

MEDLEMSMØTE:
5. Løpegruppas organisering (deltakelse på dugnader som Ryeløpet, Klubbmesterskap, mv)
6. Felles aktiviteter 2011
7. Eventuellt
 
Ønsker du å ta opp saker, meld inn disse innen 11. februar til lop@skrye.no.

Vi ønsker alle mer eller mindre aktive løpere velkomne til et hyggelig lag! 
Gi en tilbakemelding til lop@skrye.no i løpet av onsdag 16. februar om dere kommer, så vi vet ca hvor mange vi blir.
 
Hilsen fra Petra
leder for løpegruppa

Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese