Du er her

Det blir et Rye 22- lag i 2011

Per Christian Dæhlins bilde

Camilla Marie Tranum har tatt initiativet til å være en kontaktperson for Rye 22 i 2011. Hun har syklet litt med 19-timers laget, men fant ut at denne gruppen blir for sterk.
 
Hun håper det er mange som er interessert i å sykle med Rye 22. Hvis du er interessert i å bli med "22-timers"-laget hadde det vært flott!!   Ta kontakt med Camilla Marie på cmtranum@hotmail.com
 

Foreløpig er treningsopplegget slik:
 
Fra og med uke 18 (fra 02 mai og ut..)
 
Onsdag 4.mai: Oppmøte på Shell-stasjonen på Gressbanen, kl.1900, for å stykle Tryvann opp x 2. 
Søndag 8 mai: Oppmøte Skullerudstuen, kl.0945 - rolig langtur enten 22-laget alene eller sammen med Rye-19 som sykler rolig langtur rundt Enebakk.)
 
Fra og med uke 19 - uke 25
 
Tirsdager: Fast oppmøte på Gressbanen kl.1900. Tryvann opp x 2. Målet er å komme opp med jevn puls.
Søndager: Oppmøte på Skullerudstuen kl.0945 - rolig langtur. (Her skal vi få hjelp til å bl.a. sykle i rekke/rulle)
 
Det forutsettes også en del egentrening de andre dagene.
 
Tanker rundt 22-laget i TRD-OSLO:
 
Camilla skriver: Vi sykler samlet så godt det lar seg gjøre hele veien. Overall tror jeg at snittfarten til gruppen vil ligge på et sted mellom 20-25 km/t. Dette er rolig, og fokuset vil være å holde sammen. Laget er avhengig at det er med følgebiler - jeg har allerede ordnet med en bil, men flere biler må være med. Disse bilene vil hjelpe de som blir utsatt for punkteringer etc., og senere hjelpe rytteren med å ta igjen laget. Små og store pauser er selvfølgelig tillatt, MEN skal begrenses til at de små pausene skal kun være til såkalte tissepauser - altså max 2 min. De store pausene skal være i ca 7 min. Mat og drikke må man være flinke med å inta underveis - på sykkelen. 
 Jeg forutsetter også at alle sykkelryttere ordner med nødvendig utstyr; slanger, dekk - evt ekstra hjul, mat, drikke osv selv.

Relaterte artikler: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese