Du er her

Husk Fjelleventyret 3-5. juni på Beitostølen

Se tidligere artikkel her. Kontakt Tor Saupstad eller Else Hvattum hvis du har tenkt deg opp. De kan organisere felles overnatting på Grønolen Fjellgard.

Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese