Du er her

'Gratis' opphold på Sjusjøen 25-27.11 ?

Forum: 

Jeg har meldt avbud til skisamlingen på Sjusjøen og min seng på rom/hytte nr 10 er ledig. Opphold er betalt, du betaler bare for maten.

 

Evt god tur. Jeg vidresender programmet hvis noen er intressert.

 

Terje Strøm, te_strom@broadpark.no, 91170783