Du er her

Bestilling av lisenser for aldersbestemte klasser 2012

1. Lisenssøker må være medlem i Rye og medlemskontingenten til Rye for 2012 må være betalt. Alle må bestille lisens via lisensskjemaet nedenfor. Velg korrekt klasse og lisens. Oppgi korrekt e-postadresse til oss, slik at betalingsinformasjonen kommer til riktig adresse.

2. Rye betaler bestilt lisens når medlemskontingent og treningsavgift for 2012 er betalt for
- Alle jenter og gutter født i 2000 eller senere (til og med 12 år i 2012)

3. Jenter (W) og gutter (M) 13-14 og 15-16, junior og U23 får tilsendt betalingsinformasjon  på e-post fra Norges Cykleforbund når lisenssøknaden er lagt inn av Rye. Betal lisenskravet straks. Lisenssøknader som ikke følges opp med betaling, blir strøket etter kort tid, slik at ikke klubben må betale bestilte lisenser.

Rye dekker basis lisens for trenere. Alle som er registrert som trenere for 2012 videresender e-posten med lisenskravet fra NCF til per.langseth@skrye.no. Utvidet lisens for trenere (f.o.m. juniorer) kan løses mot betaling av mellomlegg. Dette blir fakturert. Trenere behøver ikke betale treningsavgift.

Andre som har avtalt å få dekket lisensen, som f.eks. satsningsryttere, videresender også e-posten med lisenskravet fra NCF til per.langseth@skrye.no.

4. Her finner du bestillingsskjemaet

5. Når NCF har registrert betalingen og lisensen er klar, normalt 48 timer etter betaling, kan lisensen skrives ut via MinIdrett. Framgangsmåte finnes her.

* Aldersbestemte klasser er fra 10 år til og med 16 år
* Junior er fra 17 år til og med 18 år
* U23 er fra 19 år til og med 22 år
* Nybegynnerlisens kun tilgjengelig for W/M Junior
* Kontaktperson for lisenser i aldersbestemte klasser (og nybegynnere):
per.langseth@skrye.no.
 
Generell informasjon
Lisensen utstedes enten som vanlig eller utvidet. Det er noe bedre forsikringsdekning på utvidet aktiv lisens. Det er ditt ansvar å bestille korrekt lisens.

Forsikringsvilkår for aktive lisenser:

Se mer på www.sykling.no der du finner alt om lisenser her.

Det er viktig at samtlige som bestiller lisens leser informasjonen på nettsidene til NCF.
 

 

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese