Du er her

NCF har laget 10 sykkelvettregler

Tord Bern Hansens bilde

For din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei. 

1. En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal
bruke kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre
skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.

2. Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter.
Gi tydelig tegn om hvor dere skal.

3. Fakta om forbikjøring.
a. Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere
denne på vegens skulder jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18-1.
b. Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre
den forbikjørte jf. trafikkregler § 12-3. SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand
mellom bil og syklist ved forbikjøring.

4. Er det mange på trening - del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15
syklister.

5. Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende
steder om det dannes kø.

6. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten
har vikeplikt for de gående jf. trafikkreglene § 4.
Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg - vær konsekvent og la
hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.

7. Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke
helt ut av vegbanen.

8. Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige
endringer i feltet. Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal.
Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.

9. Bruk alltid hjelm og godkjent lys - hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i
mørket.

10. Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet
ved ulykke.

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese