Du er her

Styret i barne- og ungdomsgruppa

Her finner du en oversikt over hvem som sitter i styret og hvilke goder og vederlag som gis.

Barne- og ungdomsgruppa forholder seg også til instruks (utkast) gitt av hovedstyret.


Områdene vi har delt inn i er:

1) Ledelse av barne- og ungdomsgruppen

2) Landevei

3) Terreng

4) Utfor

5) Budsjett og regnskap (kasserer)

6) Interne arrangementer

7) Utdanning av trenere 

8) Arrangement av egne ritt

9) Satsnings- og sponsoraktivitet

Ledelse av barne- og ungdomsgruppen
Vegard Henriksen leder barne og ungdomsgruppen. Oppgavene er blant annet:

- Informere internt og utad om barne- og ungdomsgruppas aktivitet

- Besvare e-post som kommer til gruppen

- Kontakt med andre gruppeledere i Rye og deltar i hovedstyret

- Kontakt med krets og forbund

- Avholde styremøter

Oppmann landevei

Tom Henning Edseth er oppmann landevei og er gruppens kontaktperson for utlån og utleie av våre racersykler. Oppmennene er ansvarlige for treningstilbudet innenfor de ulike grenene.

Oppmann terreng

Tord Bern Hansen (Torjus 1996 og Trym 1999) er oppmann terreng. Terrenggruppa er delt inn i aldersbestemte grupper. Mer om denne strukturen finner du her.

Er engasjert i NCFs grenutvalg for terrengsykling.

Har drevet med terrengsykling på mosjonistnivå siden siste halvdel av 80-tallet. Jobbsyklist og sykler Nissan cup og noen andre terrengritt i løpet av sesongen

Oppmann utfor

Erik Sandell er oppmann utfor og pappa til Eivind 1994 som sykler utfor og er trener for yngre utøvere i terrenggruppa.
 

Tar seg av alle praktiske gjøremål i forbindelse med utforgruppas aktiviteter, spesielt under konkurranser.
Er også engasjert i NCF grenutvalg utfor.
 

Budsjett og regnskap

Per Langseth er vår kasserer. Oppgavene består i:

- Lage utkast til budsjett
- Føre regnskap - alle inn- og utbetalinger
- Ajourhold av liste over aktive i BU-gruppa
- Trøyeliste for nye medlemmer
- Utlån/-leie av BUs ritt-tilhenger
- Oversikt over rekvisita
- Lisenser
- Tidtakerbrikker
- Politiattester

 

Interne arrangementer

Pål Fredriksen er sekretær og har ansvaret for interne arrangementer. Området omfatter:

- Treningssamling om våren
- Mekkekurs
- Pølsegrilling på høsten
- Pizzakveld ved sesongavslutning
- Kilometertellern og Jon Alterns minnepokal
- Esbens vandrepokal

 

Utdanning av trenere

Claes Watndal (Ellinor Bryntesen Høgberg, 1997) er treneransvarlig og koordinerer trenerteamet. Treneransvarlig sørger for at det arrangeres trener- og førstehjelpskurs slik at vi har tilstrekkelig med kompetente trenere, og fordeler disse etter behov gjennom sesongen. Trenerne må også være kjent med Ryes måte å gjennomføre treningene på. Trenerteamet er stort. Treningene er delt inn i flere grupper med egne trenere. Oversikt over trenerstallen finnes her.
 

Har syklet terreng siden 1998, men trives godt på landevei også. Forsøker å fullføre Nissancup og noen større ritt gjennom sesongen - årets utfordring blir å komme igjennom Ultrabirken

Egne ritt

Per Langseth er ansvarlig for gjennomføring av våre egne ritt - 2 NISSAN Cup og et klubbmesterskap i løpet av sesongen. Vi er en erfaren gruppe som har gjort dette mange ganger. Oppgavene fordeles slik at det er egne ansvarlige for henholdsvis kiosk, sekretariat, løype, speaker, premier, p-vakt osv. Ståle Berg er klubbens person i NISSAN Cup styret.

Satsnings- og sponsorkontakt

Svein Røed er ansvarlig for å organisere satsningsarbeidet for de eldre syklistene i BU-gruppa, herunder å ha kontakt med eksterne sponsorer.

Informasjon
Nyheter kan legges ut på nettsidene av styret, men vi er avhengig av foreldrenes innsats for å få tatt bilder og skrive noen ord. Ønsker du å bidra, er du hjertlig velkommen.

 

Fordeler som styremedlem og som trener
Barn av styremedlemmer slipper treningsavgift. Aktive styremedlemmer kan få dekket sykkellisens. Trenere får timelønn gradert etter trenerutdanning og erfaring for ordinære treninger og dagslønn for sykkelskole eller under samlinger. De betaler ingen treningsavgift og de får dekket lisens. Kursdeltakelse for trenerutdanning blir også dekket.

 

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese