Du er her

LØVENSKIOLD BRØYTEKART 2012/2013

Reidar Onarheim Selvigs bilde
Forum: 

Se linken:


http://www.lovenskiold.no/images/Skog/Kart/Brøytekart1213.pdf


med oversikt over brøyting i områder eid av Løvenskiold.


 


Viktige områder for skigruppa som ikke skal brøytes er Sandermoseveien, Mobann-Tømte-Holmetjern.


Tidligløypa på veien lang Mylla skal heller ikke brøytes, men grunneier (Lunner Alm.) kjører nå på forvintern pga jakt. Det samme gjelder tidligløypa fra Svartbekken.


Det blir dessverre brøytet frem til jul langs Helgern, mellom Snøploghøgda-Katnosa og på Sloraveien i Sørkedalen.


Skihilsen Reidar