Du er her

Nytt fra styret

Gunnar Andreas Gulliksens bilde

Nytt fra styremøte den 5.2.13


Årsmøtet var hovedemne for dette styremøte. Husk å melde deg på årsmøte hvis du ønsker mat! (Påmelding her) De som ikke er påmeldt vil selvfølgelig ikke få bestillt mat, men du kan selvsagt delta i årsmøtet så lenge du har et gyldig medlemskakp.


Styret har arbeidet med en ny ledermodell. Denne ble styrebehandlet og godkjent til presentasjon og godkjennelse på årsmøte. Vi forslår at modellen med et arbeidsutvalg og et hovedstyre avløses av kun et styre i klubben.


Samtidig forslår vi å slå sammen grupper slik at vi får et mindre styre. Vårt forslag er å ha 9 medlemmer i styret. Kandidater velges for 2 år, i år deler vi valget til halvparten for 1 år og resten for 2 år for å få kontinuitet i styret.


Budsjett for alle grupper ble gjennomgått og godkjent. Det samme med regnskapet for 2012.
All sakspapirer blir lagt ut på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.
Det ble en grundig diskusjon om honorarer for styret. VI ble enige om å legge forslaget frem for årsmøtet til godkjennelse.
Medlemmer til kontrollkomite vil bli presentert på årsmøtet, vedtak at dette skulle opprettes ble gjort på årsmøte i 2011 og skulle gjennomføres av hovedstyret.


Valgkomiteen har jobbet godt og alle forslåtte verv er dekket med kandidater til valg på årsmøtet.


Merk at årsmøtet i år er flyttet til ny adresse, Stortingsgaten 28 og at vi inviterer til en middagsrett i etterkant av møtet hvor Stein Mælum vil fortelle fra klubbens historie.


Gunnar A. Gulliksen
Leder Sk Rye

Relaterte artikler: 
Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese