Du er her

Velkommen til Nordmarka Rundt 2013

Per Christian Dæhlins bilde

Nordmarka Rundt vil bli arrangert 19. mai 2013.

Nordmarka Rundt er et turritt på 148 km med start og mål i Oslo. Vi kjører Trondheimsveien og Ringveien gjennom Oslo.

Du kan melde deg på her!

Turrittet Nordmarka Rundt arrangeres for 39. gang søndag 19. mai 2013. Første ordinære start er klokken 08.00. Start og mål på Årvoll i Oslo. Det er ordinær påmeldinger til rittet innen søndag 7. april. Du kan også etteranmelde deg helt frem til rittdagen.

Traseen på Nordmarka Rundt ble lagt om i 2011. Det har bedret sikkerheten og ble veldig godt motatt av deltagerne. Så vi skal fortsette å kjøre Trondheimsveien og Ringveien gjennom Oslo.
 
Start og mål er på Årvoll skole, med rolig kjøring fra startområdet ut til påkjøringsrampen til Trondheimsveien. Der tas tiden fra en rullende start. Tiden vil løpe til du kommer opp avkjøringsrampen fra Trondheimsveien igjen noen timer senere. Vi tar tiden på rampen så alle kan kjøre rolig tilbake til Årvoll skole. 
 
Som alltid får du noe å spise når du kommer i mål på et Rye-ritt. Også i år blir det baguette og cola til alle.

Påmeldingen for Nordmarka Rundt er åpnet og det er satt opp en puljeoversikt. Denne vil bli revidert når vi får oversikt over behovet. Lag/klubber som ikke står oppført med egen pulje, men som ønsker dette kan sende oss en e-post på sykkel@skrye.no. Selv om laget ditt ikke er oppført med en egen pulje, så kan du likevel melde deg på. Velg den siste turpuljen som startpulje, så kan vi flytter vi deg til rett pulje når det er opprettet egen pulje for laget ditt. Du kan også logge deg på og bytte startpulje selv.
 
Startnummeret kan hentes allerede på torsdag 16. mai på Spinn Majorstuen mellom kl. 14 og kl. 18, og lørdag 18. mai kl. 12-17, slik at du unngår kø og stress på rittdagen! Har du løst aktiv lisens i klubben din så må den fremlegges. Kan også hentes i sekretariatet på rittdagen fra kl. 07.00-09.00.

Påmelding: Online påmelding nederst på denne siden.
Etteranmelding: Kan gjøres i sekretariatet på rittdagen mellom 07:00 og 08:30

Startkontingent:
Online påmelding frem til 8. april: kr 350
Online påmelding fra 9. april - 5. mai: kr 499
Online påmelding fra 6. - 16. mai: kr 599
Etteranmelding på rittdagen: kr 650

Starttider
Pulje 1      8.00    Sk Rye XP og Rye15
Pulje 2      8.05    Team Oslo - Frøy, Ullevål og Stovner
Pulje 3      8.10    Sk Rye Tempoen og Lille 40
Pulje 4      8.15    Sagene, Follo og Asker
Pulje 5      8.20    Bærum OCK/Team Bikeshop
Pulje 6      8.25    Team YT/Torshov og Kjekkas
Pulje 7      8.30    Team Atea Pro Aktiv
Pulje 8      8.35    Ceres, Ullensaker og Nittedal
Pulje 9      8.40    Kongsberg IF sykkel
Pulje 10    8.45    Åpen ekspresspulje inntil 4:30
Pulje 10b  8.50    Åpen ekspresspulje inntil 4:30 del II
Pulje 11    8.55    Åpen Turpulje I    4:30-5:00
Pulje 12    9.00    Åpen Turpulje II   5:00-6:00

Ryttere som regner med å bruke mer enn 6 timer kan etter avtale med rittledelsen få lov til å starte fra kl. 07.30. Ta kontakt med rittleder Anne Lise Lunder i god tid før kl. 07.30 på rittdagen. Hvis du ønsker å starte tidlig så skal du melde deg på i åpen turpulje II.

Nye puljer settes opp etter behov. Det er maksimalt 50 rytter i hver startpulje.

Vi vil gjøre alt vi kan for at ryttere fra samme klubb får starte i samme pulje.

Lagpuljene er kun for ryttere som tilhører sine respektive lag.

Åpen ekspresspulje er beregnet for enkeltryttere eller klubber med få deltagere som ønsker å kjøre fort.

Sjekkpunkter: Rytterne som passerer påkjøringen på riksvei 4 syd for Stryken etter kl. 14.00 på rittdagen vil bli tatt ut av rittet. Det vil også bli etablert et sjekkpunkt matstasjonen på Norderhov. Ryttere som passerer her etter kl. 12.00 vil bli tatt ut av rittet. Så hvis du er usikker på hvor langt tid du vil bruke, så bør du velge å starte tidlig.

Start og mål: Årvoll skole. Tiden tas fra påkjøringsrampen på Trondheimsveien ved Årvoll/Bjerke til avkjøringsrampen fra Trondheimsveien ved Årvoll/Bjerke. Traseen for rittet er lagt om slik at vi kjører på Trondheimsveien og Ringveien gjennom Oslo.
 
Løypekart: Her er en oppdatert løypekartet i Google.
 
Løypebeskrivelse: Rolig kjøring fra startområdet ved Årvoll skole ut til Trondheismveien - tiden tas fra påkjøringsrampen ved Årvoll - Trondheimsveien til Sinsenkrysset - Ring 3 (gjennom Tåsentunnelen) til Ullern - Bærumsveien - Skuiveien - Ringeriksveien til bunnen av bakken opp til Sollihøgda - E-16 over Sollihøgda - Gamleveien (Utstranda) til Sundvollen - Østsiden av Steinsfjorden til Åsa (Åsaveien/Fv.156) - Norderhov (matstasjon)  - Hadelandsveien forbi Klekken - Jevnaker - Riksvein 35 over til Roa - Gamleveien til Grua (matstasjon) - Stryken - ut på Rv 4 - Hakadal - Nittedal - Gamleveien opp Gjelleråsen - Trondheimsveien til avkjøringsrampen på Årvoll hvor tiden tas igjen. Rolig kjøring inn til målområdet ved Årvoll skole.
 
Traseen vil bli godt merket med skilt/piler. Løypevakter vil stå i enkelte kryss/rundkjøringer, særlig på steder som er uoversiktelige eller vanskelige. Merk at løypevaktenes primære oppgave er å varsle/stoppe kjøretøy når syklister kommer. Det er ikke løypevaktenes oppgave å vise riktig vei for syklistene.

Merk at det ved Sundvollen vil være en skarp høyre sving av E16 og inn på veien mot Åsa.

Trafikksikkerhet: Mellom Sundvollen og matsasjonen på Norderhov går traseen på en smal og svingete vei med tildels dårlig dekke. Det er dårlig plass til møtende biler og vi ber om at alle er spesielt aktsomme på denne strekningen slik at det er plass til møtende trafikk og farlige situasjoner unngås. 

Trafikkavvikling: Opp til Sollihøygda kjører vi på E-16, som er stamvei til Bergen. Det viktig at man her tar spesiell hensyn til annen trafikk og slipper forbi biler som kommer bakfra der det er mulig.

Det samme gjelder ned Nittedal. Det kan danne seg køer bak store felt ned dalen. Vi har flyttet starten frem 1 time (fra 2012) og tar også ut ryttere - etter kl. 14.00 - ved påkjøringen på riksvei 4 etter Stryken for å unngå unødvendige køer på Rv 4 ned Nittedal.

Høydeprofil: Høydeprofilen til Nordmarka Rundt er vist på bildet til høyre. Dette er en oppdatert profilen som er laget ved hjelp av Garmin pulsklokke. Samlet stigning for rittet er 1625 meter.

 
Matstasjon: Det vil være matstasjon på Norderhov etter 63 km og på Grua etter 98 km
 
Sekretariat: Vil være åpent fra 07:00 til 16:00
 
Startnummer: Se over.
 
Puljebytte: Kan foretas i sekretariatet på rittdagen 
 
Kontakt oss: E-post: sykkel@sportsklubbenrye.no
 
Garderobe: Det er dame- og herregarderobe, men begrenset dusjkapasitet.
 
Parkering: Det er mulig å parkere på Årvoll skole. Startende lag kjører ut fra skolen samme vei som bilene kjører inn til skolen, så du hvis du ønsker å parkere ved skolen må du være på plass før første lag starter, kl. 08.00. Følg anvisningene fra parkeringsvaktene.

Sanitet: Sanitet vil være tilstede, og det vil finnes førstehjelpsutstyr på matstasjoner og hos utvalgte løypevakter.
 
Premiering: Deltagermerke til alle som gjennomfører, med glass ved 10. gangs gjennomføring, og hvert 5. år deretter.
 
Tidtaking: Elektronisk tidtaking.
 
Aldersgrense: Deltager må i konkurranseåret fylle 17 år i henhold til NCF sitt reglement.
 
Lisens: Alle ryttere må ha løst gyldig helårslisens fra NCF for konkurranseåret eller ha løst enganslisens for gjeldene ritt. Engangslisens kan kjøpes ved online påmelding eller i sekretariatet på rittdagen. Pris: 150 .- (Beløpet tilfaller NCF)

Skilting: Løypa vil bli skiltet i henhold til retningslinjer fra Vegvesenet.
 
Sikkerhet: Dette er ett turritt og arrangeres etter NCF sitt reglement, kan lastes ned her:
Noen utdrag:
• Det er påbudt med CE-godkjent hjelm
• Trafikkreglene skal overholdes
• Langing skal foregå på høyre side av vegen
• Langing hjelp fra kjøretøy i fart er ikke tillatt
 
Miljø: Deltakerne skal ikke kaste flasker, slanger, dekk, papir etc langs løypa. Dette må puttes i lomma, stikkes innunder trøya eller shorts, og kastes på matstasjon eller i målområde. 
 

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese

Kommentarer

Svein Joar Horves bilde

Ingen utdanning innen foto, men noen blinkskudd ble det... :)


https://www.box.com/s/df70s24o7attavfr69f1