Du er her

Referat fra styremøtet 08.04.2013

Gunnar Andreas Gulliksens bilde

Så var det første styremøtet i det nye styret i SK Rye over!
Mange saker til behandling. Ny i styret var Anne Lise Lunder som er vår nye sekretær og arrangementskoordinator.
Alle styreverv vil bli beskrevet i en egen arbeidsinstruks, dette skal være klart til styremøtet i mai slik at alle vet hva vervet innebærer.
Vår revisor, Einar Døsseland, var med om første del av møtet og ga nyttige innspill på bilagsbehandling, rutiner og råd. Det ville komme et skriv til alle som har ansvar for regnskapsføring i klubben hvor rutiner klargjøres, dette kommer fra Thorstein.
Dette vil vær nyttig når vår nye kontrollkomite kommer i arbeid.
Hjemmesiden:
Erik vil oppdatere fanen: styret og SK Ryes lover som ble godkjent på årsmøtet. Egen fane for politiattester opprettes, det er Erik Sandel som har ansvaret for dette i klubben.
Det ble nedsatt en komité som skal se på vår eksiterende hjemmeside hvordan kommunikasjonen kan bli bedre. Forprosjekt skal levers til styremøtet i mai. Nestleder Vegard leder denne gruppen.
SK Ryes historie var også emne under styremøtet. Her vil vi nedsette en egne arbeidsgruppe under ledelse av vår nye sekretær Anne Lise. En gruppe er foreslått men enda ikke spurt, dette vil vi komme tilbake til.
Arrangementer i SK Rye for 2013 er mange!
Her er noe: Nordmarka Rundt (300 påmeldte) går som vanlig, Øyeren Rundt ( påmelding ikke åpnet) og Oslo Triatlon (1400 påmeldte) er i rute. Rye-løpet er i rute (85 påmeldte), Utfor gruppa skal arrangere lavterskelritt, Ronde van Vestkant arrangeres i slutten av april, Enduro i Maridalen, UB-cup. I tillegg vil vi prøve å arrangere to turer til Italia, Fano, hvor man kan delta i endagsritt. Løpegruppa skal arrangere tur til Mallorca og delta i Marathon.
Klubbavtaler:
Her ble en ressursgruppe nedsatt og vil ledes av Vegard. De skal levere forslagene til avtaler for klubben i august til styret for videre arbeid.
I forbindelse med alle ritt vi arrangerer er det mye strengere krav til politideltagelse, dette vil fordyre alle arrangement, men samtidig er vi alle opptatt av sikkerhet, så veldig bra men dyrt!
Forsikringer var også et emne på møtet. Alle gruppeledere vil sette seg inn i hvilke ordninger som er gjeldende ang. forsikringer ved våre arrangement, så vil vi vurdere om det er behov for å se på dette for hele klubben.
Ekspresslaget inviterer hele klubben 22 april, dette kan dere lese om i egen artikkel på vår hjemmeside.
Dette var en liten oppsummering av vårt første møte i styret etter årsmøtet.
Gunnar A. Gulliksen
Leder SK Rye

 

Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese