Du er her

BRØYTEKART - Nordmarka sesongen 2013/2014

Reidar Onarheim Selvigs bilde
Forum: 

Se linken for brøytekartet til Løvenskiold:


http://www.lovenskiold.no/images/Skog/Friluftsliv%20og%20miljø/Brøytekart1314.pdf


 


For Maridøler og oss andre som sogner til dette området ,så er det ikke planlagt brøyting på Sandermosveien-Movann-Tømte mot Holmetjern.


 


En litt kjip melding fra Lunner Almenning forteller at det blir skogdrift/brøyting på veien Mylla syd - dvs fra Mylla dam mot krysset Åssjøvika (retningTrantjern). Tidligløypa fra Svartbekken og veiene rundt/syd for Gjerdingen skal ikke brøytes.


 


I Sørkedalen skal Sloraveien opp mot Heggelivann brøytes tom. 31.12.2013. Da blir det nok folksomt opp mot Lysdammene.


Klassisk skihilsen Reidar