Du er her

Tyrifjorden Rundt trenger Rye medlemmer til å arrangere årets nyskapning på sykkelfronten i Oslo området !

Tony Farinhas bilde

 

Kjære sykkelvenner i Rye!

15. juni skal Rye arrangere Tyrifjorden Rundt sammen med BOC. Rittet har start og mål i Sandvika sentrum. Se også: http://www.tyrifjordenrundt.no/

Klarer vi ikke stille nok frivillige på våre dugnader fremover, så har vi 2 alternativer : 

1. Leie inn folk utenfor SK Rye. Det betyr dårligere økonomi for klubben , og dermed også dårligere tilbud til våre medlemmer.

2. Slutte å arrangere sykkelritt grunnet mangel på frivillige. Dette vil også gå utover våre medlemmer og redusere interessante ritt og stevner i Oslo området .

Vi i Rye har 35 dugnadsoppgaver under rittet og det er to hovedområder vi skal bemannes. Vår viktigste oppgaver er knyttet til løypa og tre mat- og to drikkestasjoner hvor det trengs totalt 25 personer. De fleste andre oppgavene er i Sandvika i start og målområdet, men her er det BOC som har hovedansvaret så vi vet ikke helt hvilke oppgavene vi får ennå. 

Vi skal også merke og klargjøre løypa og ta ned merkingen etter rittet. Dette siste kan med fordel gøres av de som kjører oppsamlerbilen.

Vi trenger i første omgang å besette postene for matstasjoner og drikkestasjoner!  Kan du ikke jobbe på disse, så er det også noen oppgaver i start/målområdet på dagen. 

 

1. Drikkestasjon – Sollihøgda--- Denne posten er nå besatt !

2. Matstasjon – Norderhov

3. Matstasjon – Vikersund

4. Matstasjon – Sylling

5. Drikkestasjon – Lier

 

Alle medlemmene som stiller opp  på dugnaden for Tyrifjorden rundt vil få 50% avslag på start  kontingenten på Øyeren Rundt for 2014, og følgende ritt for 2015:  Nordmarka Rundt, Tyrifjorden Rundt og Øyeren Rundt. Vi vil jobbe fremover med andre tiltak , som viser at SK Rye setter pris på at våre medlemmer stiller opp på våre dugnader. 

Tyrifjorden Rundt gir  inntekter til klubben og bidrar til at vi kan drive de forskjellige gruppene våre. Vi har også store planer for hvordan Tyrifjorden skal bli i fremtiden. Det ligger muligheter i dette konseptet som vi ikke har i de andre rittene våre. Dette er første året og vi må klare å skape et godt ritt, både for deltagerne og de som skal jobbe med det, slik kan Rye også i fremtiden kan gi et godt tilbud til medlemmene.

Hvis du ønsker å ha med barn på dugnadsjobben så er det mulig! Det kan være gøy å være flere i familiene som jobber sammen på matstasjonen.

Flott hvis du kan sende meg en mail så snart som mulig slik at vi kan få planlagt dugnaden vår ferdig. Vi er allerede litt sent ute så dette haster litt :-)

Har du ønsker om hvilken jobb du skal gjøre eller hva du vil jobbe med så skriv det i mailen. Flott også hvis du har en stor bil. Vi trenger det for å transportere mat, vannkanner, bord, og ev. telt ut til matstasjonene :-)Det vi trenger nå er at du svarer på denne mailen så snart som mulig :-)

 

Tony Farinha

Dugnadsansvarlig for Rye under Tyrifjorden Rundt

Relaterte artikler: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese