Du er her

Representanter til tinget til Oslo friidrettkrets 2016 for SK Rye

Nancy Marie Andreassens bilde

SK Rye har nå 3 representanter til tinget til Oslo friidrettkrets 2016.

Når: 15. mars 2016, klokken 18.00
Hvor: Ekebergveien 101, 1178 Oslo

Informasjonsbrev fra Oslo Friidrettskrets 2016:

Innkalling ting Oslo Friidrettskrets 2016

15. mars 2016 kl 18.00 på Oslo Idrettens Hus Ekeberg, 

Ekeberg veien 101, 1178 Oslo, Møterom 338 «Bislett» 3. etasje.

Det blir enkel bespisning. 

 

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på kretsens nettside, senest en uke før tinget. 

 

Forslag som skal behandles på tinget må være sendt styret senest to uker før tinget, altså 1. mars 2016 til oslo@friidrett.no

Delegasjoner som skal stille på tinget skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

 

Representasjon på Oslo Friidrettskrets ting

  1. På Oslo Friidrettskrets ting møter med stemmerett:
  1. Særkretsens styre
  2. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala

Lag som har inntil 75 medlemmer – inntil to representanter

Lag som har 76 eller flere medlemmer – inntil 3 representanter

Lagene må være representert med begge kjønn dersom de sender mer enn 1 representant.

 

  1. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:
  1. Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte
  2. Valgkomiteens medlemmer
  3. Revisorer

 

  1. Representanter må være valgt på ting eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt til Oslo Friidrettskrets senest en uke før tinget. 

Påmelding til tinget her:

https://response.questback.com/norgesfriidrettsforbund/kretstingoslo2016/

 

 

Mvh

Oslo Friidrettskrets

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen