Du er her

11–12 årin­gene tråk­ket i gang dagens kort­bane

Første pulje ut på dagens kort­bane var 11–12 årin­gene med fel­les­start for gut­ter og jen­ter. Gut­tene syk­let tre run­der og jen­tene to.

Vi har spurt fire ryt­tere om hvor­dan det var å sykle i dag:

Sven Kris­tof­fer Huseby (12), SK Rye

Det var moro, men litt tungt med tre run­der. Jeg er vel­dig for­nøyd. Kunne ikke helt løypa på for­hånd, men bra mer­king gjorde at det gikk fint alli­ke­vel. Jeg sat­set alt på tredje runde og tråk­ket til, så da tok jeg mange på inn­spur­ten.

 

Kris­tine Aune Aakli (11), TVK

Løypa var fin og det gikk greit. Star­ten ble litt dår­lig etter­som det var ei som syk­let inn i meg og jeg mis­tet foten ut av peda­len. To run­der var fint, men jeg kunne klart en til. Tak­tik­ken var å henge på hjul og så spurte forbi. Jeg klarte det på noen.

 

Jacob Bøymo (12), IF Frøy

Det var en mor­som løype. Den var ikke så lang, men det var mye tek­nisk. Det er gøy med utfor­kjø­rin­ger, og jeg hadde det mor­somt. Tak­tik­ken var å gi alt hele veien.

 

Vilde Brøn­stad (12), CK Toten-Tråkk

Det var gøy med en løype som var tek­nisk og utford­rende. Gøy med dropp! Tak­tik­ken var å kjøre i mitt eget tempo. Jeg tok i alt jeg hadde under­veis.

 

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen