Du er her

Kortbane med hard kjemping i løypa

Foto: Bengt Ove Sannes

På dagens kort­bane­ritt måtte ryt­terne vir­ke­lig jobbe. Det var tett kjem­ping, og ryt­terne ga alt i kam­pen om pall­plas­sene. I menn junior ble det seier til Tobias Hal­land Johan­nes­sen fra Soon CK, som ende­lig klarte å slå klubb­ka­me­rat Mar­tin Sig­ge­rud, som har vun­net de to første rit­tene denne hel­gen. Tredje­plas­sen gikk til Sigurd Mel­lem­sæ­ter fra Lil­le­ham­mer CK.

– Jeg viste at den eneste mulig­he­ten jeg hadde til å ta sei­e­ren sam­men­lagt var å kjøre alt jeg hadde fra start til mål. Jeg kjørte nes­ten hele rit­tet i sone 5 i dag, og det er et bevis på at jeg hadde en god dag. Jeg fikk også mye adre­na­lin da det ble litt kluss med opp­stil­lin­gen på start og både Mar­tin Sig­ge­rud og jeg star­tet på tredje rekke. Dette gjorde at jeg kan­skje kjente syra mindre enn jeg ellers ville gjort, sa Tobias Hal­land Johan­nes­sen til Terrengsykkel.no etter rit­tet.

Sam­men­lagt­seier for hel­gen gikk også til Johan­nes­sen, med Sig­ge­rud og Mel­lem­sæ­ter på andre og tredje.

I menn senior ble alle de norske ryt­terne dyt­tet ut av pal­len. Mar­tin Loo fra Est­land vant, foran svens­kene Matt­hias Wen­ge­lin og Emil Linde. Sam­men­lagt­sei­e­ren for hel­gen gikk til Mathias Wen­ge­lin. Petter Fager­haug fra Lil­le­ham­mer CK kom på andre, og Mar­tin Loo på tredje.

I kvin­ner senior tok Ing­rid Sofie Bøe Jacob­sen fra Hal­den CK/Sepura Toyota racing with Birk sin tredje seier denne hel­gen. Eli­sa­beth Sveum fra SK Rye kom på andre, mens svenske Linn Gus­tafzzon tok tredje­plas­sen. Slik ble også rekke­føl­gen sam­men­lagt etter hel­gens tre ritt.

I junior­klas­sen for kvin­ner tok svenske Ida Jans­son første­plas­sen, Thea Sig­ge­rud fra Soon CK kom inn på andre og Sofie Oskars­son fra Sve­rige tråk­ket inn til tredje­plass.

Full­sten­dige resul­ta­ter for alle klas­ser

Sam­men­lagt­re­sul­ta­ter for hel­gen

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen