Du er her

Nå er sommeren her :-)... og Rye2-laget går i dvale...

Forum: 

Her er noen høydepunkter fra årets sesong: 

 • Ca 40 ryttere registrerte seg på laget I år, hvorav ca halvparten også var med I fjor. 
   
 • Vi syklet 3 ritt som lag
 •    Enebakk Rundt (18 ryttere) 
 •    Vestfold Rundt (18 ryttere) 
 •    Lillehammer - Oslo (26 ryttere) 
 •    I tillegg deltok Rye2 ryttere på Nordmarka Rundt, Tyrifjorden Rundt og Bergen-Voss.  Og flere ryttere vil delta på Øyern rundt.
   
 • Vi har gjennomført 25 fellestreninger fordelt på bakkedrag (tirsdag), tempodrag I mindre rulller (torsdag) og rolige langturer (lørdag/søndag). Godt oppmøte på treningene, snitt på 13-14 ryttere. Erfaringsbaserte justeringer fra 2015-sesongen mht treningssted og oppmøtetid ble positivt mottatt I gruppen. 
   
 • Vi fikk besøk av Espen Fossheim på en bakketrening I slutten av mai. Laget oppfattet det som veldig positivt. Slike besøk/rådgiving fra ryttere på et høyere nivå bør vi har mer av. 
   
 • Ressursgruppe på fire personer har i år delt på treningsansvaret. Espen Gulbrandsen (kaptein), Bjørn Halvorsen (visekaptein), Katrine Sølvberg og Pål R Moen (lagleder). I tillegg var Carsten Krøger halekaptein på Lillehammer - Oslo (fram til tegnestiftsabotasjen på Skreia...) 
   
 • Både gjennomsnittsfart og stemning var svært god på L-O i det vi kjører ned mot Skreia etter 2 timers sykling. Det som så skjer er dokumentert andre steder. Det var derfor en spesiell høy stemning I laget når vi syklet 16 ryttere samlet mot mål på Valhall - etter at 21 av 26 hadde punktert en etter en.... Sluttid 5.21 – snittfart på 35 km/t, som vi er godt fornøyd med. 
   
 • Stemningen I laget i sesongen har vært positiv og hyggelig. Tre ryttere gikk fra Rye2 til Rye1 I løpet av sesongen, noe som gjorde at Rye2 som lag ble mye jevnere fartsmessig (ca 10 ryttere på årets Rye1 lag har hatt 'fartstid' I Rye2). 
   
 • Fartsambisjoner er jo et årlig tema for et lag som Rye2. Vårt svar har vært at laget sykler på den tiden som flest mulig på laget er I stand til å sykle på - som lag - hvor snittet i laget definerer hastighet. Noen må holde igjen, og noen må strekke seg... Som tidligere år var det noen som iår kunne ha syklet fortere på rittene, mens noen synes det gikk for fort.

Inntrykket vi sitter igjen med er at en stor andel av årets syklister også ønsker å sykle med Rye2 i 2017.

Det vil bli noe utskifting I ressursgruppen for neste sesong og Rye2-ryttere oppfordres til å vurdere om de kan bidra....