Du er her

Gruppene

Rye har flere grupper på hver av distansene i Styrkeprøven

På den klassiske distansen Trondheim-Oslo har vi 5 grupper og på Lillehammer-Oslo har vi 3 grupper. Hver gruppe har sine egne sider som du finner via menyen eller linkene nedenfor.

Det er viktig å ha flere grupper fordi folk er ulikt trent. I en gruppe med noen raske ryttere og noen som ikke er så raske vil ingen bli fornøyde. Og enda verre: Det kan gå utover sikkerheten. Det beste er når gruppene består av ryttere som har omtrent samme kapasitet slik at alle orker omtrent like mye. Blir spriket i gruppen for stort så vil noen av rytterne ende opp på halen, mens de sterkeste må dra lasset alene. I så lange ritt som Styrkeprøven ender vi alltid opp med ryttere på halen. Men jo flere grupper vi har og jo bedre de er satt sammen (man velger selv hvilken gruppe man vil sykle med) jo færre ryttere får vi på halen. Og selv om målet er å fullføre så er det bedre å gjøre det med stil enn å tilbringe store deler av rittet på halen uten å orke å være med å jobbe.
 
Velg rett gruppe
Treningen gruppene gjennomfører mellom påske og Styrkeprøven skal ikke bare gjøre gruppen i stand til å gjennomføre rittet fysisk, men også sørge for at gruppen skal bli samkjørte slik at de gjør det med størst mulig sikkerhet og trivsel.

Gruppene fra Trondheim har navn som indikerer hvor mange timer de regner med på å bruke på distansen. Rye19 regner for eksempel med på å bruke 19 timer fra Trondheim. Gruppene heter Rye21+, Rye19, Rye17, Rye15 og Expressen.

Gruppene fra Lillehammer har navn som indikerer hvor raskt de regner med å sykle. Lille35 regner for eksempel med å kjøre med en snittfart på 35 km/t. Gruppene er Lille30, Lille35 og Lille40.

Vi ønsker å ha flere grupper som sykler fra Lillehammer og kanskje er det også plass til en 6. gruppe fra Trondheim. Er det mange nok som vil være med så blir det flere grupper.

Disse navnene kan virke litt skremmende for en som ikke har syklet i en slik gruppe tidligere. Det er viktig å være klar over at en gruppe som har trent sammen sykler mye raskere enn den enkelte klarer alene. Mye raskere. Spesielt over så lange distanser som i Styrkeprøven. Du vil bli overrasket over hvor fort du kan sykle sammen med en gruppe. Men dette må du prøve selv. Velg deg en gruppe og bli med på trening. Passer ikke intensiteten og farten så kan du å bytte gruppe.
 
Hvis det går i feil fart
Du får mest ut av treningen hvis du trener med andre som ligger omtrent på ditt nivå. Alle gruppene trener variert. Noen økter skal være hardere enn andre. Hvis du ligger på for høy belastning på de rolige øktene så vil kroppen restituere langsommere og du får ikke det utbyttet du kunne ha hatt. Likeledes skal du måtte ta i for å henge med på de harde øktene. Går de for lett så er du kanskje i feil gruppe. Feil intensitet på de forskjellige treningene gir dårligere totalt utbytte av treningen.
Det er også viktig å være klar over at du vil ha gode og dårlige dager også på trening. Du vil ikke klare like mye hver dag. Så det kan ofte ta noen treninger før du finner ut om du hører hjemme i en gruppe eller ikke. Er du i tvil om hvilken gruppe som passer for deg så ta kontakt med en lagleder og hør hva han/hun sier.

Noen vil oppleve å ha så stor fremgang på trening at de bytter lag etter en periode fordi de har trent seg opp i en raskere gruppe. På samme måte er det mulig å trene seg ut av en gruppe hvis man ikke følger treningene. Alle gruppene har en viss fremgang i løpet av utesesongen fra påske til Styrkeprøven. Skal man være med så må man trene.
 
Riktig gruppe gir større sikkerhet
Vi skal gjennomføre trening og ritt på en sikker måte. Derfor finnes det flere grupper og derfor terper vi på lagarbeidet under treningen.

En som sykler sammen med en for rask gruppe vil etter en tid ende opp på halen, dvs. han eller hun blir liggende bak gruppen uten å kunne bidra til fellesskapet. Men dette kan også ha en sammenheng med ernæring og om du får i deg nok mat og drikke underveis.

Når man blir sliten mister man også konsentrasjonen og fokus på det man driver med. Da kan det oppstå trafikkfarlige situasjoner. Dette vil vi for en hver pris unngå. Ta deg derfor tid til en prat med laglederen hvis du er i tvil om at du har kommet i rett gruppe.

Gruppe: 
Tren med oss
Landeveissykkel
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese