Du er her

Velkommen til Expresslaget!

Expresslaget har som målsetning blant annet å vinne Styrkeprøven (Trondheim - Oslo). I tillegg satser Expresslaget på rittene Enebakk Rundt, Nordmarka Rundt, Color Line Tour og Mjøsa Rundt. Expresslaget til Rye vant Trondheim - Oslo i 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008. Laget har også satt rekorden på distansen med 13 timer, 28 minutter og 48 sekunder (rekorden ble satt i 2005).
 
 
 
 

Lagets bakgrunn

Expresslaget i Rye har røtter tilbake til 1970-årene og det har vært brukt flere forskjellige navn på laget for eksempel "16-timerslaget" på 1980-tallet. Som i de andre landeveislagene i Rye har trening og forberedelser til Trondheim - Oslo vært det viktigste årlige mål for laget. Det var gjerne 15 til 20 tursyklister som stilte til start i Trondheim hvert år i denne gruppa. Sykkeltreningen foregikk den gang som nå ved fellestreninger et par - tre ganger i uka i april, mai og juni. De enkelte treningene var ofte nokså like hverandre det vil si at det ble kjørt en tur på 7 til 10 mil som gruppe med nokså lik intensitet. I perioder var hastigheten høy og variasjonen i intensitet underveis var gjerne uforutsigbar. Ikke sjelden ble nye treningskamerater eller folk som ikke hadde "dagen" frakjørt på treningene.

Plasseringene i Trondheim - Oslo for laget var ganske gode ofte 3. beste lag eller til og med 2. beste lag. Fra 1999 fikk laget bidrag fra to og etter hvert tre av Ryes tidligere landslagsryttere (Pedersen, Aasheim og Hamre). Dette førte til en sammensmelting av to forskjellige trenings- og konkurransekulturer. Laget hadde over mange år etablert en god lagmoral og evne til samkjøring. Disse erfaringene ble koblet sammen med nye treningsprinsipper fra mer elitepregede nivåer innen idretten, prinsipper som i dag benyttes av de fleste tursyklister. De tidligere landslagsrytterne innførte alternerende intervalltrening og langturer, en måte å trene på som er bærebjelken i lagets trening også i 2009.

Rytterne i laget opplevde denne overgangen til nye treningsprinsipper som positive. For det første ble effekten av treningen som oftest bedre enn tidligere og i tillegg brukte en gjerne mindre tid totalt på trening fordi intervalltreningen gjerne var relativt kortvarig. De sportslige resultatene for de rittene laget satset på ble også innfridd fra og med år 2000. Seier i Trondheim - Oslo i år 2000 viste at laget hadde funnet et treningsopplegg som gjorde at det kunne fokuseres på gode prestasjoner i de turrittene laget satset på. I 2001 ble det nok en 3. plass i lagkonkurransen i Trondheim - Oslo, men fra 2002 har Expresslaget i Rye vunnet Den Store Styrkeprøven alle år og samtidig forbedret rittrekorden tre ganger, sist i 2005. Expresslaget har hatt Enebakk Rundt, Nordmarka Rundt og Mjøsa Rundt som satsningsritt og har også vunnet mange av disse rittene. Rittrekordene i Enebakk Rundt, Nordmarka Rundt og Mjøsa Rundt innehas for tiden også av Expresslaget i Rye.
 
 

Rekruttering

Expresslaget har en helt åpen rekruttering. Årlig er det gjerne mer enn 30 prosent utskiftning av ryttere i laget. Mange nye ryttere har tidligere syklet Styrkeprøven sammen med Rye17 og Rye15. Rye17 og 15 har god tradisjon for å satse på god teknisk opplæring av rytterne i lagkjøring. Etter en eller flere sesonger i disse to lagene finner en del ryttere ut at Expresslaget vil være naturlig for dem. De fleste av disse blir positivt overrasket over hvor liten forskjell det er på å kjøre i Expresslaget i forhold til Rye17 og 15. Mange erfarer at det i Expresslaget kjøres på samme tekniske måte i kjedekjøringen, men enda jevnere og at kreftene hos rytteren brukes mer til felles fart. Mange nevner avslappet stemning og godt samhold som kvaliteter de legger merke til som nye ryttere i laget.

I tillegg til intern rekruttering i Rye, kommer det ryttere til Expresslaget som melder seg inn klubben for å kunne kjøre i Expresslaget. Det var først i 2006 at det ble nødvendig å varsle et begrenset lagguttak til Styrkeprøven som følge av at arrangøren satte et tak på 30 ryttere til lag i lagkonkurransen i Trondheim - Oslo. Antall startende i Trondheim - Oslo i Expresslaget har som regel ligget på mellom 20 og 30 ryttere.

Det er satt opp følgende kriterier for å kunne være med i Expresslaget:

1. Løst sitt medlemsskap til Sportsklubben Rye.
2. Ha aktiv lisens (junior, senior eller veteran) med Rye som klubb.
3. Deltar på treninger med Expresslaget. Særlig er det viktig at ryttere som skal kvalifisere seg til Styrkeprøven er med på rittene Nordmarka Rundt og Mjøsa Rundt.
4. Det må sykles med Ryetrøye/tempodrakt Rye.
 
 

Lagkjøring

I Den Store Styrkeprøven utviklet det seg fra 1980-tallet en spesiell form for lagtempokjøring eller kjedekjøring i de fleste klubblag som udiskutabelt har vist seg å føre en gruppe av sykkelryttere på kortest mulig tid fra Trondheim til Oslo.

Denne kjedekjøringen er lite utbredt i klassiske sykkelritt og krever en helt spesiell form for lagsamarbeid. Kjedekjøringen forutsetter at den enkelte rytter er godt trent, men samtidig oppheves ambisjonene hos rytterne om soloprestasjoner. All fokus hos enkeltrytteren blir kanalisert inn i det samlede laget sin optimale gjennomføring av kjedekjøringen. Denne form for sykling i et ritt strider mot den klassiske sykkelrytters ønske om å bruke et lag som springbrett mot topp soloprestasjoner i sykkelritt. Når soloprestasjoner ofres for lagets samlede resultat oppnår en at den uunngåelige ujevnheten i kvalitet mellom de forskjellige ryttere i laget blir kamuflert ved at alle rytterne yter så godt de evner som større eller mindre brikker mot et best mulig resultat for laget.

Lagkulturen i Expresslaget er spesiell og i stadig utvikling. Mange av de beste rytterne har de siste årene satset i Norgescupen, Veterancupen og i Norgesmesterskap mens de samtidig sykler i Expresslagets satsningsritt inklusiv Trondheim - Oslo. Dette har skjedd uten at Expresslaget har sprukket opp "i limingen" på grunn av manglende kjedekjøringsfokus hos lagets syklister. Denne utviklingen er unik og bunner trolig i den nevnte fusjonen av tursyklistkulturen og elitekulturen i Expresslaget som skjedde på slutten av 1990-tallet.
 
 

Treningsopplegget

Alternering mellom intervalløkter og langturer er toneangivende for treningen i Expresslaget. Treningsprogrammet starter i oktober hvert år med fokus på samlet spinning to dager i uka og varierende form (terrengsykkel, ski, løping etc.) for en langtur individuelt i helga.

En del av rytterne tar seg treningsturer på Kanariøyene i løpet av vinteren. En stor del av rytterne deltar på lagets treningssamling på Mallorca ved påsketider hvert år.

Landeveistreningen er fokusert rundt bakkeintervall og tempodrag på to ukedager og en langtur eller et ritt i løpet av helga. Det er stor forskjell på hvor mye tid den enkelte rytter bruker på trening. Noen trener opptil 6-7 økter i uka mens andre trener 3 økter i uka.
 
 

Lagledelse

De siste årene har Expresslaget hatt en ressursgruppe bestående av en leder, informasjonsansvarlig, kasserer, kaptein og visekaptein. Ressursgruppen velges på et åpent møte for alle interesserte i oktober hvert år. Ressursgruppa koordinerer treningsopplegget, informasjon til rytterne, støtteapparatet i ritt, sponsor-rekruttering og innbetaling av avgift fra lagets medlemmer.

For tiden består ressursgruppa i Expresslaget av Bjørn Saksberg (leder), Ole Petter Storstad (informasjonsansvarlig), Erik Schøyen (kasserer), Terje Strøm (Logistikk), Tore Haslemoe (NC koordinator), Andreas Gulliksen (kaptein) og Bjørn Holmvik(kaptein).

Kontakt med Expresslaget kan skje på e-post express@skrye.no.
 
 

Serviceapparat i satsningsritt

Expresslaget er helt avhengig av et godt og sikkert serviceapparat i sine satsningsritt. Laget gjennomfører samtlige satsningsritt inklusiv Trondheim - Oslo uten stopp, og mat og drikke må således langes ut til rytterne. Expresslaget har derfor satset i mange år på å bruke sykkellangere til å bringe drikkeflasker og mat ut til rytterne i feltet.

Sykkellangere er syklister som holder Expresslagets fart ute på veien mens de overleverer drikkeflasker og mat til feltet. Når sykkellangeren har overlevert alt som er stappet ned i trøya, så stopper han/hun og blir plukket opp av en av servicebilene. Så blir sykkellangeren fraktet av servicebilen langt foran feltet og sykkellangeren kan igjen gjøre seg klar for å komme ut i veibanen for å overlevere nye forsyninger. Det er viktig å være klar over at sykkellangerne aldri sykler i feltet og bidrar til å holde hastigheten.

Expresslaget bruker i Trondheim - Oslo 3-4 sykkellangere. I tillegg har vi med 6 servicekjøretøy. Det betyr at vi har med oss mellom 14-16 personer for å sørge for at laget får den servicen som er nødvendig for å sykle uten stopp mellom Trondheim - Oslo.

Ved punktering eller andre tekniske problemer med en sykkel stopper kun den enkelte rytter. Et av servicekjøretøyene ligger alltid rett bak feltet og vil yte rytteren den hjelp som er nødvendig.

I de andre satsningsrittene brukes tilsvarende serviceapparat, men antall servicekjøretøy og personer er noe nedskalert i forhold til Trondheim - Oslo.
 
 

Kontakt Expresslaget

Kontakt med Expresslaget kan skje på e-post express@skrye.no.
 
 

 

Gruppe: 
Landeveissykkel
Rye Ekpressen
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese