Du er her

Velkommen til Expresslaget!

Expresslaget har som hovedmålsetning å vinne Styrkeprøven (Trondheim - Oslo). I tillegg satser Expresslaget på rittene Enebakk Rundt, Nordmarka Rundt, Vestfold Rundt og Mjøsa Rundt. Expresslaget til Rye vant Trondheim - Oslo i 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008. Laget har flere ganger satt rekord på distansen og den siste ble satt i 2009 med 13 timer, 17 minutter og 46 sekunder. Den rekorden varte bare et drøyt kvarter da Team Zoncolan kjørte inn til ny og gjeldende rekord på 12 timer 51 minutter og 02 sekunder. I 2012  var Expresslaget tilbake på tronen med seier på styrkeprøven. 

 
Lagets bakgrunn
Expresslaget i Rye har røtter tilbake til 1970-årene og det har vært brukt flere forskjellige navn på laget for eksempel "16-timerslaget" på 1980-tallet. Som i de andre landeveislagene i Rye har trening og forberedelser til Trondheim - Oslo vært det viktigste årlige mål for laget. Det var gjerne 15 til 20 tursyklister som stilte til start i Trondheim hvert år i denne gruppa. Sykkeltreningen foregikk den gang som nå ved fellestreninger et par - tre ganger i uka i april, mai og juni. De enkelte treningene var ofte nokså like hverandre det vil si at det ble kjørt en tur på 7 til 10 mil som gruppe med nokså lik intensitet. I perioder var hastigheten høy og variasjonen i intensitet underveis var gjerne uforutsigbar. Ikke sjelden ble nye treningskamerater eller folk som ikke hadde "dagen" frakjørt på treningene.

Plasseringene i Trondheim - Oslo for laget var ganske gode ofte 3. beste lag eller til og med 2. beste lag. Fra 1999 fikk laget bidrag fra to og etter hvert tre av Ryes tidligere landslagsryttere (Pedersen, Aasheim og Hamre). Dette førte til en sammensmelting av to forskjellige trenings- og konkurransekulturer. Laget hadde over mange år etablert en god lagmoral og evne til samkjøring. Disse erfaringene ble koblet sammen med nye treningsprinsipper fra mer elitepregede nivåer innen idretten, prinsipper som i dag benyttes av de fleste tursyklister. De tidligere landslagsrytterne innførte alternerende intervalltrening og rolige langturer, en måte og trene på som er bærebjelken i lagets trening også i dag.

Rytterne i laget opplevde denne overgangen til nye treningsprinsipper som positivt. For det første ble effekten av treningen som oftest bedre enn tidligere og i tillegg brukte en gjerne mindre tid totalt på trening fordi intervalltreningen gjerne var relativt kortvarig. De sportslige resultatene for de rittene laget satset på ble også innfridd fra og med år 2000. Seier i Trondheim - Oslo i år 2000 viste at laget hadde funnet et treningsopplegg som gjorde at det kunne fokuseres på gode prestasjoner i de turrittene laget satset på. I 2001 ble det nok en 3. plass i lagkonkurransen i Trondheim - Oslo, men fra 2002 har Expresslaget i Rye vunnet Den Store Styrkeprøven alle år og samtidig forbedret rittrekorden tre ganger, sist i 2005. Expresslaget har hatt Enebakk Rundt, Nordmarka Rundt og Mjøsa Rundt som satsningsritt og har også vunnet mange av disse rittene. Rittrekordene i Enebakk Rundt, Nordmarka Rundt, Vestfold Rundt og Mjøsa Rundt innehas for tiden også av Expresslaget i Rye.

 
Rekruttering
Expresslaget har en helt åpen rekruttering. Årlig er det gjerne mer enn 30 prosent utskiftning av ryttere i laget. Mange nye ryttere har tidligere syklet Styrkeprøven sammen med Rye17, Rye 16 og Rye14. Disse lagene har god tradisjon for å satse på god teknisk opplæring av rytterne i lagkjøring. Etter en eller flere sesonger i disse to lagene finner en del ryttere ut at Expresslaget vil være naturlig for dem. De fleste av disse blir positivt overrasket over hvor liten forskjell det er på å kjøre i Expresslaget i forhold til Rye 17, 16 og 14. Mange erfarer at det i Expresslaget kjøres på samme tekniske måte i kjedekjøringen, men enda jevnere og at kreftene hos rytteren brukes mer til felles fart. Mange nevner avslappet stemning og godt samhold som kvaliteter de legger merke til som nye ryttere i laget.

I tillegg til intern rekruttering i Rye, kommer det ryttere til Expresslaget som melder seg inn klubben for å kunne kjøre i Expresslaget. Det var først i 2006 at det ble nødvendig å varsle et begrenset lagguttak til Styrkeprøven som følge av at arrangøren satte et tak på 30 ryttere til lag i lagkonkurransen i Trondheim - Oslo. Antall startende i Trondheim - Oslo i Expresslaget har som regel ligget på mellom 20 og 30 ryttere.

Det er satt opp følgende kriterier for å kunne være med i Expresslaget:

1. Løst medlemsskap til Sportsklubben Rye.
2. Ha aktiv lisens, junior, senior eller veteran.
3. Delta på treninger med Expresslaget. Særlig er det viktig at ryttere som skal kvalifisere seg til Styrkeprøven er med på rittene Nordmarka Rundt og Mjøsa Rundt.
4. Det må sykles med Ryetrøye/tempodrakt Rye.

 
Lagkjøring
I Den Store Styrkeprøven utviklet det seg fra 1980-tallet en spesiell form for lagtempokjøring eller kjedekjøring i de fleste klubblag som udiskutabelt har vist seg å føre en gruppe av sykkelryttere på kortest mulig tid fra Trondheim til Oslo.

Denne kjedekjøringen er lite utbredt i klassiske sykkelritt og krever en helt spesiell form for lagsamarbeid. Kjedekjøringen forutsetter at den enkelte rytter er godt trent, men samtidig oppheves ambisjonene hos rytterne om soloprestasjoner. All fokus hos enkeltrytteren blir kanalisert inn i det samlede laget sin optimale gjennomføring av kjedekjøringen. Denne form for sykling i et ritt strider mot den klassiske sykkelrytters ønske om å bruke et lag som springbrett mot topp soloprestasjoner i sykkelritt. Når soloprestasjoner ofres for lagets samlede resultat oppnår en at den uunngåelige ujevnheten i kvalitet mellom de forskjellige ryttere i laget blir kamuflert ved at alle rytterne yter så godt de evner som større eller mindre brikker mot et best mulig resultat for laget.

Lagkulturen i Expresslaget er spesiell og i stadig utvikling. Mange av de beste rytterne har de siste årene satset i Norgescupen, Veterancupen og i Norgesmesterskap mens de samtidig sykler i Expresslagets satsningsritt inklusiv Trondheim - Oslo. Dette har skjedd uten at Expresslaget har sprukket opp "i limingen" på grunn av manglende kjedekjøringsfokus hos lagets syklister. Denne utviklingen er unik og bunner trolig i den nevnte fusjonen av tursyklistkulturen og elitekulturen i Expresslaget som skjedde på slutten av 1990-tallet.

 
Treningsopplegget
Alternering mellom intervalløkter og rolige langturer er toneangivende for treningen i Expresslaget. Treningsprogrammet starter i oktober hvert år med fokus på samlet spinning to dager i uka og varierende form (terrengsykkel, ski, løping etc.) for en langtur individuelt i helga. Fra og med sesongen 2010 har Expresslaget knyttet til seg Knut Anders Fostervold som trener og dermed også innført mer styrketrening i løpet av grunntreningsperioden.

En del av rytterne tar seg treningsturer på Kanariøyene i løpet av vinteren. En stor del av rytterne deltar på lagets treningssamling på Mallorca ved påsketider hvert år.

Landeveistreningen er fokusert rundt bakkeintervall og tempodrag på to ukedager og en rolig langtur eller et ritt i løpet av helga. Det er stor forskjell på hvor mye tid den enkelte rytter bruker på trening. Noen trener opptil 6-7 økter i uka mens andre trener 3 økter i uka.

 
Lagledelse
De siste årene har Expresslaget hatt en ressursgruppe bestående av en leder, informasjonsansvarlig, kasserer, kaptein og visekaptein. Ressursgruppen koordinerer treningsopplegget, informasjon til rytterne, støtteapparatet i ritt, sponsorrekruttering og innbetaling av avgift fra lagets medlemmer.

For tiden består ressursgruppa i Expresslaget av Christer Braathen (leder, Kaptein), Rune Holden (Kaptein), Henrik Oftedal (Trener), Morten Refstad (kasserer), Kristoffer Solem (Logistikk), Terje Strøm (Logistikk) og Ole Petter Storstad (Div.)

Kontakt med Expresslaget kan skje på e-post express@skrye.no.

 
Serviceapparat i satsningsritt
Expresslaget er helt avhengig av et godt og sikkert serviceapparat i sine satsningsritt. Laget gjennomfører samtlige satsningsritt inklusiv Trondheim - Oslo uten stopp, og mat og drikke må således langes ut til rytterne. Expresslaget har derfor satset i mange år på å bruke sykkellangere til å bringe drikkeflasker og mat ut til rytterne i feltet.

Sykkellangere er syklister som har en sykkel med plass til mange flasker og mye mat bak og forran på sykkelen. Expresslaget senker farten og kjører om sykkelangeren på begge sider og hver rytter tar det de trenger i fart. Når sykkellangeren har overlevert alt, så stopper han/hun og blir plukket opp av en av servicebilene. Så blir sykkellangeren fraktet av servicebilen langt foran feltet og sykkellangeren kan igjen gjøre seg klar for å komme ut i veibanen for å overlevere nye forsyninger. Det er viktig å være klar over at sykkellangerne aldri sykler i feltet for å hjelpe til med å holde hastigheten.

Expresslaget bruker i Trondheim - Oslo 1-2 sykkellangere. I tillegg har vi med 5-6 servicekjøretøy. Det betyr at vi har med oss mellom 10-12 personer for å sørge for at laget får den servicen som er nødvendig for å sykle uten stopp mellom Trondheim - Oslo.

Ved punktering eller andre tekniske problemer med en sykkel stopper kun den enkelte rytter. Et av servicekjøretøyene ligger alltid rett bak feltet og vil yte rytteren den hjelp som er nødvendig.

I de andre satsningsrittene brukes tilsvarende serviceapparat, men antall servicekjøretøy og personer er noe nedskalert i forhold til Trondheim - Oslo.

 
Kontakt Expresslaget
Kontakt med Expresslaget kan skje på e-post express@skrye.no.
 
Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese