Du er her

Lønn og godtgjørelse til trenere og gruppestyret i barn og ungdom (BU)

Medlemmer i gruppestyret:

Medlemmer i gruppestyret i BU får en årlig godtgjørelse på 2000 kr. Oppmenn som ikke sitter i gruppestyret får 1000 kr. Dette dekker medlemskontingent i Rye, Ryeplagg, utgifter ved møter i gruppestyret mv. Det forutsettes at alle medlemmer i gruppestyret og oppmenn er medlem i Rye og bruker Ryeplagg når du representerer klubben på ritt og treninger. Som medlem utløses ikke skatteplikt for godtgjørelsen.

Goder for trenere:

  • Dekket årslisens NCF
  • Kursavgifter til trenerkurs
  • Refusjon for Ryeklær - se punkt om klær

Lønn til trenere:
Godtgjørelsen blir gitt som lønn slik at det må leveres skattekort/frikort, alternativt må treneren ha et foretak og fakturere SK Rye. Satsene for lønn ble sist vurdert  og godkjent styret i barne- og ungdomsgruppa i 2019.

1) Grunnlønn 180 kr/time.

2) 10 kr/time i tillegg for hver sesong en er sykkeltrener. Sommer og vinter gjelder som to sesonger.

3) 20 kr/time i tillegg for hvert sykkeltrenerkurs (trener 1 og 2), maksimalt 2 stk. Hvis du bare tar aktivitetslederdelen (praksishelgen) av trener-1 kurset økes timelønnen med 10 kr. Annen utdannelse med tilsvarende kompetanse godtgjøres på samme måte.

4) 20 kr/time i tillegg for hver sesong treneren har vært i Norgestoppen (topp 10 eller bedre sammenlagt i NC) som junior og eliterytter, maksimalt 2 sesonger. Har du representert landslaget en sesong, kan du få et tillegg til.

5) Det kan i spesielle tilfeller gis et koordinatortillegg på 50 kr/time.

6) Maksimal timelønn er 350 kr/time selv om antall sesonger som trener eller kurs skulle tilsi mer.

 

  • Feriepenger er inkludert i timelønnen.
  • Trening på ukedager lønnes ut fra varighet på 1,5 timer. Det samme gjelder spinning selv om denne kun varer 1 time. Langturene på lørdager lønnes ut fra varighet på inntil 3 timer.
  • Tid til utarbeidelse av treningsplaner og -oppfølging lønnes etter medgått tid. Omfang skal være avtalt med treningsansvarlig i styret på forhånd.
  • Lønn på samlinger, sykkelskoler og lignende avtales særskilt. Her vil det bli brukt lavere satser pr time.

Eksempel: Robin har vært trener to sommersesonger og to vintersesonger. Dette gir et tillegg på 4*10 kr/time i tillegg til grunnlønnen på 170 kr. Hans timelønn blir 210 kr/time. En mandagstrening varer 1,5 timer, og han vil få 315 kr for hver mandagstrening. Tar Robin trener 1 kurs, vil timelønnen øke til 230 kr.

På treningssamlingen i 2016 var dagslønnen 800 kr. På terrengsykkelskolen 2016 var dagslønnen 900 kr for hovedtrener og 800 kr for de andre trenerne. 

 

Klær for trenere:

Alle som er trener fast en gang i uken kan ta ut Ryeklær for inntil 500 kroner årlig. Kjøper du for mer enn dette, får du refundert 500 kr. De som kun bidrar på samlinger eller sykkelskolen må være trenere minimum 10 dager for å få denne muligheten. Tøy kjøpes i Ryebutikken og regning sendes kasserer. Regning må være sendt innen året er omme.
 

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese