Du er her

Årsmøtet 2010 - Sk Rye

Årsmøtet 2010 vil bli avholdt 17. februar, kl. 18.30 på Ruseløkka skole.

 

Saker som ønskes behandlet på  årsmøtet må være styret i hende senest to uker før møtedato.

 

Årsmøtet kan også i følge loven utnevne æresmedlemmer og ellers gi heder til medlemmer som har gjort seg fortjent til det.  Styret må ha navn på kandidater senest to uker før årsmøtet. Det er klubbens hovedstyre som oppnevner æresmedlemmer og utdeler hedersbevisninger.

 

 

Med vennlig hilsen

Lars Åge Hjelseth

Leder Sk Rye
 

Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese