Du er her

Styret og tillitsvalgte i barne- og ungdomsgruppa

Styret i barne- og ungdomsgruppa består av
(OPPDATERING HØST 2020 KOMMER STRAKS):

Rolle Navn
Leder Ola Høiby, 909 13 293
Nestleder Yngve Øksnes, 976 83 737
Treneransvarlig Hugo Berg, 90910610
Sekretær Jørn-Henrik Andersen, 901 30866
Oppmann utfor  Lise Burud Smestad, 905 31 680
Hovedtrener landevei Øyvind Hoe Skog, 95230664
Oppmann landevei 15 år -> Pål Braaten, 917 38 538
Oppmann terreng -> 14 år Stein-Morten Storrø
Oppmann terreng 15 år -> Morten Aasebø, 415 77 396 
Oppmann enduro Helen Littorin Sandbu

De fire grenene har følgende hovedtrenere:

Gren Navn
Landevei Øyvind Hoe Skog, 95230664
Terreng Ole Hem, 482 33 891
Utfor  
Enduro

Harald Brekke, 900 32 410

Terrengdelen av barne- og ungdomsgruppa er stor, og vi deler ytterligere opp i undergrupper med hver sin gruppeoppmann. Terreng har to representanter i styret i barne- og ungdomsgruppa. Det er en oppmann for 14 år og yngre og en for 15 år og eldre. 

 
Gruppeinndeling terreng:
 
Årskull Oppmann
2012 Kommer litt ut i sesongen
2011 Tor Olivier 900 96 262
2010 Lars Morten Bjørkholt,
920 36 046
2009 Stein Morten Storrø 913 76 261
2008 Pål Lønseth, 965 01 616
2007 Kristin Watndal, 415 42 448
2006 Baard Jensen, 950 70 886
2005 Hans Hamid Rasmussen,
990 99 057
Utdeling av trøyer til nye deltakere*) troye@skrye.no
*)  etter fem treninger når de er innmeldt og treningsavgifte er betalt (også for landevei og utfor)

 

For 14 år og yngre trener to og to aldersgrupper sammen og gruppeoppmennene danner et team. De bytter på å være tilstede ved oppstart av treningene slik at de kan hjelpe nye til rett gruppe samt avklare ad hoc spørsmål med trenere om det skulle komme opp noe. 

 

 
Hver gruppeoppmann sender ut epost til sin gruppe om ukens aktiviteter og annen viktig info. Hovedoppmann sender ut basisinfo til gruppeoppmennene i forkant. Hver gruppe har en hovedtrener. Hovedtreneren har i samarbeid med gruppeoppmannen ansvar for å lage et opplegg for treningene. Gruppeoppmannen holder kontakt med trenere for sin gruppe gjennom sesongen for å høre hvordan det går.
 
De ulike gruppene står fritt til å arrangere turer og lignende, men er avhengig av initiativ og bistand fra andre foreldre.   
 
 

 

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese