Du er her

Forventninger til trenerne

Alle våre trenere er utdannet som trener 1 eller 2. De har politiattest.

Her følger våre forventninger til trenerne:

Stiller forberedt: Treneren har en plan for hva dagens trening skal inneholde

 

Starter presis:

- Kan du ikke møte, må reserve skaffes (i god tid)

- Hvis du helt unntaksvis ikke greier å skaffe reserve, skal gruppeoppmann ha beskjed

- Oppmøte senest kl 1750

- Still dere opp på stedet hvor barna skal stille seg opp senest kl 1755

- Start treningen og forlat Sognsvann senest kl 1805

Har med nødvendig utstyr: Mobil, førstehjelpsutstyr og verktøy

 

Gjennomfører treningen i hht Ryes standard som angitt i utviklingstrapp, treningsdisposisjon og ferdighetsstige.

Lønn

For å få enda bedre kontroll med økonomien i BU gjør vi følgende endringer i forbindelse med godkjenning og utbetaling til trenere:

- Tomme timelister legges ut av Arnt før måneden starter.

- Timelister sendes Arnt straks siste trening er ferdig og senest den 5. i måneden etter.

- Arnt godkjenner og sender timelistene til kasserer innen den 15. hver måned.

- Utbetaling innen den 20. i hver måned.

Dette forutsetter selvfølgelig at politiattest er på plass.

 

Group content visibility: 
Offentlig - alle kan lese