Du er her

Viktig info fra Styrkeprøven

Sten Enggravs bilde

NB!! Innføring AV DELTAKERBEGRENSNING.

NB!! Innføring AV DELTAKERBEGRENSNING.

Styret i Oslo Cyklekrets / Arrangementskomiteen for Styrkeprøven Har for første gang i rittets 44-årige
historie besluttet å. innføre deltakerbegrensning.
Oppslutningen om Årets arrangement ER en økning fra rekorden i 2009 med 50%.
Av sikkerhetsmessige og arrangementstekniske grunner eh Det satt et øvre tak på 9.000 påmeldte deltakere.
 
Det ER Videre satt begrensninger for deltakelsen på hver enkelt distanse.
For Trondheim - Oslo Akutten Det satt deltakerbegrensning til 3.300 ryttere.
For Maxim-rittet Lillehammer - Oslo Akutten antallet satt til 3.800 ryttere.
Jentetråkket Hamar - Oslo Akutten BEGRENSET til 700 ryttere.
Eidsvoll - Oslo Akutten BEGRENSET til 1.200 ryttere.
Den offisielle startlista på styrkeproven.no Viser i dag 7.500 påmeldte.
Jeg Tillegg Har arrangøren Noe over 500 manuelle påmeldinger liggende fra klubber og bedrifter Som Blir registrert fortløpende.
Det ER Videre innført en siste Frist for Påmelding til den 14. Juni 2010.
Tilbudet om etteranmelding fram til start bortfaller i 2010.
De Som Ønsker Å delta i Styrkeprøven mA derfor melde SEG på 14. Juni og Før taket pr. distanse Eller samlet tak nas.
Styrkeprøven prioriterer i hiet Aktuelle situasjon Å tilrettelegge og gjennomføre rittet innenfor disse rammene blant Annet for Å sikre kvaliteten på arrangementet i forhold til de Som Har meldt SEG på jeg Gud tid.
Ingar Wilhelmsen
Daglig leder / Rittleder Styrkeprøven
 

Relaterte artikler: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese