Du er her

Hotell i Trondheim ifm Styrkeprøven er nå fullbooket

Sten Enggravs bilde

Har du ikke fått plass på hotellet må du nå ordne dette selv.

Relaterte artikler: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese