Du er her

Tilbud om Manglerudspinning med Expressen, Tempoen og 14-timern

Anders Åsbergs bilde

 

 - søknadsfristen er 24. september
Første økt blir 6.okotober.

Tilbud om spinning på SATS Manglerud videreføres også sesongen 2010/2011. Tilbudet er primært rettet mot ryttere som skal sykle aktivt med enten Expressen, Tempoen eller 14-timern men alle medlemmer av Rye kan søke om plass. Det blir faste spinningøkter på onsdager og fredager.
 

Første spinningøkt er onsdag 6. oktober og vi holder på frem mot april 2011. Det vil bli gjort en evaluering av tildelingen av plasser etter nyttår. Det vil si at de som ikke benytter tildelt plass under høsten ikke kan regne med å få beholde plassen etter jul.
 
 
Øktene er tilpasset aktive syklister, og er derfor intensive og med høy kvalitet. Trening vil bli tilpasset et nytt treningsopplegg for de nevnte lagene. Mer spesifikk info vedrørende treningsplanen vil komme senere.  Treningen er lagt opp slik at det er en klar fordel å delta begge dagene i uken. Instruktører er Erik Schøyen og Anders Åsberg.
 
Det er 38 spinningsykler tilgjengelig på SATS Manglerud og det har de siste årene vært nødvendig å sette kriterier for tildeling av spinningsykler. Disse spinningøktene henvender seg primært til de aktive rytterne i de oven nevnte lagene men hvis det er ledige plasser vil disse bli tildelt andre medlemmer i Rye i henhold til kriterier listet opp under. Tildeling av faste plasser vil skje etter søknadsfristen mandag 24. september. De som blir tildelt plass vil få e-post med mer informasjon.
 
Kriterier som legges til grunn for tildeling av faste plasser:
 
1. Aktive ryttere i Expressen, Tempoen eller 14-timern.
2. Ryttere som ønsker fast plass begge dager i uken foretrekkes fremfor ryttere som kun ønsker en dag i uken.
3. Kvinner i klubben som er aktive/delvis aktive og unge ryttere (junior/første- og andreårs senior) er prioritert.
4. En kombinasjon av aktiv/delvis aktiv og at nåværende eller tidligere innsats for klubben skal belønnes.
 
Spinningen vil foregå på SATS Manglerud på følgende tidspunkter:
 
Onsdager fra kl. 20:00 til kl. 21:30.
 
Fredager fra kl. 18:00 til kl. 19:30.
 
Første trening er onsdag 6. oktober. Siste gang før jul er onsdag 22. desember. Oppstart på nyåret er onsdag 5. januar, og vi holder på frem mot april 2011.
 
Søknadsprosedyre
Fyll ut Påmeldingskjema Manglerudspinning
 
 
Husk å krysse av for om du vil ha fast plass begge dager eller kun én av dagene! På grunn av til dels dårlig oppmøte på fredagstreningene siste sesong, så skal man ikke søke fast plass på fredagstrening når man på forhånd vet at man kun skal delta enkelte fredager i løpet av sesongen. Alternativt kan man melde fra om dette i informasjonsfeltet hvis man allikevel ønsker fast plass.
 
Alle som får tildelt fast plass på spinningen, må selv betale drop-in eller ordne medlemskap med SATS Manglerud.
 

GOLD medlemskap (p.t. 625,-) - trening på alle SATS sentre og BRONSE (p.t 600,) -trening kun på  SATS Manglerud.
 
Administrasjonsgebyr: Følger til en hver tid gjeldende pris i henhold til prisliste. (p.t kr.200,-)
 
Innmeldingsavgift: Gratis som følge av denne avtale.
 
Det gis mulighet for frys av medlemskapet i perioden mai – september (max 5 mnd). Medlemmet må selv sørge for at søknad blir innlevert til SATS Manglerud i henhold til vanlige regler for frys.
 
Ryttere som ikke ønsker å bli medlemmer på SATS, betaler DROP-IN kr.100,- i resepsjonen ved ankomst. Drop-in gjelder kun for å delta i klubbens faste spinningtimer og inkluderer ikke trening i studio og barnepass.

 
 
 
 
 
Kan du ikke delta på spinningen så legg ut sykkelen på forumet http://www.sportsklubbenrye.no/forum/102