Du er her

Brøyteplan - Korreksjon

Reidar Onarheim Selvigs bilde
Forum: 

Løvenskiold har lagt ut kart over brøyteplanen sesongen 2010/2011.  se link

http://www.lovenskiold.no/images/Skog/Friluftsliv%20og%20miljø/Brøytekart1011.pdf

Dessverre blir det brøyting fra Stryken opp langs Gjerdingselva til Svarten og videre opp til Snøploghøgda og Katnosa. Nyseterveien og veien opp fra Svartbekken går heldigvis fri.

Så vidt jeg vet er det ikke planlagt brøyting og skogsdrift langs Mylla syd mot Trantjern og opp til Åssjøen. Dette er kanskje marka's beste tidligløype med slakt og lett terreng.

Unntatt fra brøyting er også Sandermosveien og Movann-Tømte-Holmetjern.

Bestilling på 3-4 uker barfrost med påfølgende snøfall ligger inne - det er bare å håpe på riktig levering!

Skihilsen Reidar

Jevnaker-Lunner Almenning har dessverre planer om en drift ved Beglenvika /Gjerdingen. Det betyr at deler av veien (i verste fall hele) mellom Kalvedalen og Svartbekken blir brøytet før jul.