Du er her

Referat fra løpegruppas årsmøte for 2010

Et vellykket årsmøte for 2010, samt medlemsmøte og fest ble avholdt hjemme hos Tomm Kristoffersen fredag 18. februar 2011. Vi ønsker Reidar Søbstad, Bjørn Haugen og Marianne Andersen velkommen som nye styremedlemmer i løpegruppa. Vi takker avtroppende styremedlemmer Reidun Stubbe og Marit C. Synnevåg for god innsats gjennom mange år. Petra Jacoby fortsetter som leder, Filiz Mahzhid som kasserer og Carl Fredrik Nordheim som informasjonsansvarlig. Referat fra møtet finner du her.

Relaterte artikler: 
Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese