Du er her

DSSP opplegget for 2011

Per Christian Dæhlins bilde

Dette er et utdrag fra informasjonsmøtet for Rye 16, Rye 17 og Rye 19 som ble holdt tidligere i år.

 

- - - - - - - - - - - - - - 

I 2010 kom 20-30% av deltagerne ikke i mål sammen med lagene sitt. Det kan vi gjøre noe med.

Målet for 2011: Alle skal sykle på det laget som er riktigst for dem slik at flere kommer i mål med laget sitt.

  • Lagene har tidligere trent hver for seg - dette endrer vi
  • Det har vært lite utveksling av folk fra lag til lag - dette må flyte lettere


Ingen faste mål tidsmål

Lagene har ikke et fast tidsmål i utgangspunktet. Hva laget klarer vil styre hvor raskt laget kan kjøre. Tidene vi opererer med er bare en indikasjon. Ikke et mål.

Når tidene ikke lenger setter grensen mellom lagene så må noe annet gjøre det. Og det blir antallet ryttere på hvert lag. XP og Rye 15 stiller i lagkonkurransen. De kan maks ha 30 på laget. For Rye 16 og Rye 17 er også grensen satt til 30 (med maks grense på 35) ryttere.

  • Lagene blir lettere å lede og organisere
  • Flere ryttere gir større sprik i lagene

Vi endrer treningsopplegget

Alle lagene vil trene sammen med andre lag
Rye 19 skal trene med Rye 17
Rye 17 skal trene med Rye 16
Rye 16 skal trene med Rye 15
Rye 15 skal trene med XP
Rye 22 skal trene med Rye 19 - hvis vi får til et Rye 22 i år

Treningen flere steder samtidig
Dvs. Rye 16 og 17 trener f.eks. sammen samtidig på Kjeller og Hverven. Treningen skal være den samme uansett hvor du møter opp.

  • Ikke for mange på treningen
  • Enklere å komme seg til trening (mindre tid forsvinner i transport)

For mange er det langt til Kjeller og for andre er det enklere å møte på Hverven.
Det er også mulig at vi vil bruke andre oppmøtesteder.

 

Fellestreninger i uken - bakke og tempo
Lagene trener hver for seg i helgen
 
Du vil også bli kjent med folk fra de forskjellige lagene og vi tror det etterhvert vil være klart hvilket lag som er rett for hvem.

Vi vil se en del etter Enebakk rundt 1. mai. 

Mulig det også blir felles tempotrening for alle lagene i Maridalen i midten av mai og muligens også en felles bakketrening.

Det skal være enklere for deg å velge rett lag og vi skal unngå å dytte noen i feil retning.
Det kan være spesielle omstendigheter som gjør at noen ikke vil kjøre på det laget hvor de mest sannsynlig hører hjemme. Snakk med laglederen din og så vil vi søke å få dette til å gå opp på en best mulig måte. Opplegget er til for oss alle, ikke for å trykkes ned over hodet på noen.

Det vil naturlig nok være enklere å få plass på et roligere lag enn på et raskere. Hvis f.eks. jeg kom og ville kjøre med XP så vil det ikke være urimelig hvis jeg på en høflig måte ble dyttet i retning av et roligere lag.

KAKA-trening. Alle på som skriver seg på listene vil få tilsendt et treningsopplegg for Ryes nivå 3. Etter det vi har sett så er dette programmet noe ambisiøst, men det gir en indikasjon på hva slags treningsopplegg man bør følge.

Fakta om treningen

Treningen starter i begynnelsen av april.

KAKA-trening vil lage et opplegg for nivå 3 i Rye, dvs. Rye16-Rye19.

  • Dette vil bli modifiserer så det passer til laget. 
  • Det inkluderer et oppkjøring før Trondheim-Oslo.
  • Skal tilpasses rittopplegget til de forskjellige lagene.


Generelt:

Helg (søndag): langkjøring

- rolig langtur (hvert lag for seg)

- fra 80 til 230 km, dvs. 3 til 7 timer

 

Tirsdag og torsdag

- kjedekjøring med innlagte tempodrag

- tempo og bakkeintervall, fra 4-25 minutters drag

 

Fredag

- mulig restitusjonstrening i Maridalen

 

Økning av treningsmengde (og fart) inntil 14 dager før Styrkeprøven

Formtopping frem mot DSSP

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese