Du er her

Bloggen til Per Christian Dæhlin

Per Christian Dæhlins bilde

Flott utgave av Nordmarka Rundt

Jubileumsutgave av Nordmarka Rundt ble en flott affære preget av at fantastisk vær, deltagerrekord og en enorm innsats fra alle involverte. Sødmen ble dessverre etterhvert litt bitter siden vi i år hadde noen store velt.

Per Christian Dæhlins bilde

Interessert i spinning?

Vi trenger flere spinninginstruktører.

Ta kontakt med Øystein Braathen hvis du kan tenke deg å være med og lede spinningene våre. Øystein Bråten – på oysteinbraaten@yahoo.com eller 94 89 78 31.

 

mvh
Per Chr

Per Christian Dæhlins bilde

Ressurspersoner til landeveisgruppen i Rye

Det er mange oppgaver som skal gjøres for at klubben skal fungere slik vi gjerne vil at den skal fungere. Flere av medlemmene i styret i landeveisgruppen gir seg etter å ha sittet i flere år. Thorstein Wines, Jan Erik Breimo og Per Dag Kolseth har alle levert et solid stykke arbeid for klubben. 

Men når de takker av så trenger styret hhv. ny sekretær, ny kasserer og ny rittansvarlig. I tillegg trenger vi en lisensansvarlig. Kunne du tenke deg å bidra med noe av dette så ta kontakt med meg på per.dahlin@skrye.no eller 98 88 17 88.

 

Per Christian Dæhlins bilde

Rye-lagene for 2013 – innspill ønskes

De sommerens store landeveisritt unnagjort og vi kan begynne å se fremover mot 2013.
 

Vi har tenkt å starte planleggingen tidligere enn det som har vært vanlig og vi ønsker også å legge til rette for mer samarbeid mellom lagene. Derfor er det kalt inn til et møte for ressursgruppene for de forskjellige lagene fra hhv. Trondheim og Lillehammmer i siste halvdel av august. Punkter på agendaen er bla:

Per Christian Dæhlins bilde

Spinning vinteren 2011/2012

Vi har fått en overveldene respons på undersøkelsen om spinning i Rye i vinter.

Så langt har 220 svart at de ønsker å delta på Rye-spinning i vinter. Legger vi sammen ønsket behov så får vi godt over 400 timer. Det er også over 100 som ønsker spinning i forbindelse med jobb og over 150 som ønsker helgespinning. Her er undersøkelsen litt uklar så det er trolig en del overlapping.

Per Christian Dæhlins bilde

Følg Rye 16 fra Trondheim

I år kan du følge Rye 16 på Facebook :-)

 

 

Per Christian Dæhlins bilde

DSSP opplegget for 2011

Dette er et utdrag fra informasjonsmøtet for Rye 16, Rye 17 og Rye 19 som ble holdt tidligere i år.

 

- - - - - - - - - - - - - - 

I 2010 kom 20-30% av deltagerne ikke i mål sammen med lagene sitt. Det kan vi gjøre noe med.

Målet for 2011: Alle skal sykle på det laget som er riktigst for dem slik at flere kommer i mål med laget sitt.

Per Christian Dæhlins bilde

Noen sikkerhetsregler for sykling på lag

Du må ha hjelm
- uten hjelm - ingen trening med Rye

Alltid minst en hånd på styret

Alltid minst en hånd på bremsen

Blir du sliten så legg deg bak
- på trening kan vi gjøre noe med farten. Ingen skal blir frakjørt på trening

 

Per Christian Dæhlins bilde

Randsfjorden rundt på 4:14

Randsfjorden er på mange måter årets første ritt. Enebakk kommer så tidlig at laget ikke henger helt sammen og samkjøringen fungerer ofte ikke helt. På Randsfjorden så vet vi mer om hva vi kan og rittet er såpass langt at det kan gi en liten formutløser treningsmessig.

Per Christian Dæhlins bilde

Enebakk rundt på 2:23

Det var mye flott kjøring i Enebakk rundt i dag. Vi kom inn på 2:23 og det er godkjent etter en velt og i det regnværet vi hadde.

Sider