Du er her

Påmeldingsrutine for Norges cup og utvalgte rankingritt

NC gruppen har etablert en rutine for påmeldinger både for de som er medlem av gruppen og andre som ønsker å kjøre Norges cup og noen utvalgte rankingritt.

Rytteren må betale startkontigent før påmelding kan skje. Når innbetaling er registrert vil påmeldingsansvarlig melde på rytteren.

 

Innbetaling til Ryes konto. Kontakt: Petter Thoresen mob 95 26 04 60.

 

Påmeldingsfristen for Rye medlemmer er 1 uke før arrangørens påmeldingsfrist. Påmeldingsfrister i juli måned kan være inntil 2 uker før arrangørens påmeldingsfrist.

Påmelding registreres på http://nydalen.idrett.no når innbetalingen er foretatt. Søk opp rittet du skal delta på. Kontakt evt. svein.roed@vegvesen.no.

 

Like før påmeldingsfristen (til rittarrangør) går ut må rytteren sjekke i Minidrett.no at påmeldingsinfo stemmer og at rittdatoeer stemmer. Ved evt. feil kontakt Henriette snarest mob 92605835.

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese