Du er her

Organisatoriske endringer i Rye 19.

Fredrik Nensin Bergs bilde
Forum: 


Hei.

 

Rye 19 har i løpet av den siste uken gått fra å være ett lite lag på 12-13 personer til pr i dag 24 startende fra Trondheim. Dette er en svært positiv utvikling, og lagets evne til en god gjenomføring av Styrkeprøven er vesentlig forsterket. Av denne årsak er følgende endringer vedtatt.

 

Undertegnende fortsetter som lagleder, men vil dele det praktiske kapteinansvaret både på trening og under Styrkeprøven med Andreas Blydt.

Tor Valla fortsetter som visekaptein.

Christian Moestue vil fungere som visekaptein under Styrkeprøven, og vil være med å dele på rollen som halekaptein.

 

Med disse endringene forsterker vi ledelsen og organiseringen av laget, og vi vil være godt forberedt til turen fra Trondheim om få dager.

 

 

Mvh:

 

Fredrik Nensin Berg

 

Lagleder Rye19.