Du er her

Hva bør være våre krav til politikerne?

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Lokalvalget nærmer seg, og jeg har gjort en gjennomgang av programmene til alle de politiske partiene. Det er noen klare forskjeller mellom partiene, både i forhold til mengden løfter og i prioriteringer av syklister. Syklistenes landsforening vil før valget komme med en oppsummering både av partiprogrammene og vedtak i bystyret de siste årene. 

 

Et løfte alle partiene deler er at de ønsker å fullføre hovedsykkelveinettet. Dette veinettet ble vedtatt av politikerne for over 20 år siden, men er ennå ikke fullført. I følge kommunerevisjoner (tall gjengitt av SV) har det mellom 2005 og 2010 bare blitt bygget 930 meter med sykkelvei i året, og med denne takten vil vi måtte vente ytterligere 40 år for ett fullført sykkelveinett.

 

I programmene går derfor alle partier inn for å fullføre sykkelvei (SV i 2012, Ap i 2013, V med noe i 2012 de andre mindre tidfestet) men flere har i tillegg nye løfter. Det loves også sykkelveier uten parkering på innsiden av sykkelfeltene, samt utvidet satsning på bysykler. 

 

Et spørsmål til dere blir da hva Sk Rye som klubb bør jobbe for? Bedre sykkelveinett kan komme oss til gode på vei til trening eller jobb, men vi vil neppe se sykkelfelt som er tilpasset kjedekjøring og trening på dette. Da er mer fornuftig politikk for oss å ha et rimelig vern av Marka som åpner for terrengsykling og -løp som aktiviteter, samt jobbe for bedre asfaltdekke fra Hvervenbukta mot Tusenfryd (jeg var vel ikke den eneste som punkterte her i årets sesong?)

 

Et interessant forslag kommer fra Venstre om å lage sykkelvei i Maridalen og Sørkedalen. Personlig opplever jeg at dette er to områder der det er minst problemer med bilister og jeg er også usikker på hvem som er tenkt å bruke disse feltene. Skal alle syklister bruke dette? Hvis joggere og rulleskigåere i Maridalen benytter et slikt felt må det være ganske bredt for å tillate passeringer mellom en rulleskiløper som skøyter i begge retninger.. Da er kanskje et bedre forslag å ønske bredere veiskuldre slik at passering kan skje i god avstand. 

 

Hva mener dere er de beste tiltakene politikerne kan gjøre for oss som bedriver organisert idrett langs veiene eller i Marka?

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese

Kommentarer

Willy Hugo Nordness bilde

Det beste DE kan gjøre er å prioritere mye bedre,

det beste VI kan gjøre er å ikke stemme AP eller SV da de har vist så mange ganger at de har null interesse for annet enn å bygge ned ikke opp .......................... annet en skatter og avgifter da !!

~Fuji~

Jon-Ivar Lunds bilde

Kravet må være at p-erne skjønner hvor skoen trykker. Gi leder av hvert politiske parti en sykkel under forutsetning av at den benyttes. Personlig synes jeg det blir for drøyt hvis vi som sykler to i bredden og 20 i lengden skal prioriteres fremfor andre syklister. Det vil aldri være nok kake til alle. Derfor vil alle som fronter særinteresser på bekostning av andre, måtte sloss om smuler.

 

Jeg gir min stemme til det partiet som har programfestet at Oslo skal være en trygg by å sykle i for folk flest. Da dette partiet ikke finnes, går min stemme til hjemmesitterpartiet.

Linux Registered User # 195305

Helge Rege Gårdsvolls bilde

 Jeg er enig med dere begge. For vår del som feltsyklister er det ikke så mye å kreve i lokalpolitikken. 

 

For den jevne syklist er det 5-7 ganger større fare for å bli utsatte for ulykker med personskade enn andre trafikanter. Da bør det være et sterkt fokus å få trygge forhold, noe som kan bli en realitet med bedre sykkelfelt og sykkelveier. Det bør heller prioriteres fremfor "treningsbaner" med sykkelvei i Maridalen og Sørkedalen, der risikoen er lav. Hva politikerne faktisk vil realisere når de har bygd under 1 km sykkelvei i året mellom 2005 og 2010 er en annen sak. 

 

På rikspolitisk nivå kan vi jobbe for bedre regelverk i forholdet mellom syklist og bilist (blant annet presisere at kjøring 2 i bredden i felt er tillatt under trening, noe Trygg Trafikk mener det ikke er) og presisering rundt passeringsavstand mellom bilist og syklist. 

 

Uansett vil jeg oppfordre dere til å følge med på Syklistenes Landsforening sin oppsummering av de politiske partiene og benytte stemmeretten.