Du er her

Bloggen til Helge Rege Gårdsvoll

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Fylkesmannen foreslår restriksjoner på terrengsykling i Nord- og Østmarka

Mange har sikkert fått med seg at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i et nytt verneforslag ønsker forbud mot terrengsykling på blåmerkede stier i deler av Østmarka og Nordmarka. Sportsklubben Rye ble tidlig kjent med dette og ønsker å jobbe mot restriksjoner i marka. Vi har tidligere deltatt på dugnader sammen med NOTS (Norsk Organisasjon for Terrengsykling) for å sikre klopper som gir redusert slitasje i marka og vi støtter opp om NOTS Stivettregler som sikrer at syklister opptrer hensynsfullt i marka. 

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Lite gjennomtenkt sykkelløsning langs ring 2

Et viktig prinsipp i all sykkelplanlegging, er at syklisten oppfattes som kjørende og hovedsakelig må forholde seg til de samme lover og regler som bilisten. Erfaringer fra inn- og utland har de siste årene gitt oss god kunnskap om hvilke løsninger som fungerer tilfredsstillende og hvilke som fungerer mindre bra. Det har vist seg at sykkelanlegg hvor det legges opp til toveis sykkeltrafikk på den ene siden av gata gir flere ulykker enn om syklistene sykler enveis (med trafikken) på begge sider av gata.

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Sykkelvei i Maridalen toppsak på NRK Østlandssendingen

 Fredag var Maridalen toppsak på NRK Østlandssendingen. Dere kan se klippet her: www.nrk.no/nett-tv/klipp/847588/

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Oslo Kommune vil gjøre Maridalsveien smalere og mer utrygg!

Innledning

Maridalen fra Brekke til Hammeren er ett av områdene i Oslo med stor tetthet av bilister, syklister og rulleskiløpere. Det er gjort en telling i perioden 23.mai til 3. Juni som viser at det er fra 172 til 691 syklister per døgn langs veien.

Bystyret i Oslo vedtok 20. Juni 2007 i ”Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 2007-2015” (sak 225/07) følgende; ” Det anlegges en asfaltert sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien.”

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Rye deltar i dialog med Bymiljøetaten om sykkeltiltak i Maridalen

18. april skal jeg delta i et møte med Bymiljøetaten for å diskutere sykkeltiltak i Maridalen. De skriver i invitasjonen: "Planleggingsprosessen er nå kommet til utarbeiding av detaljplan og reguleringsplan. For å få et enda bedre sammenligningsgrunnlag utarbeides det nå analyser for to alternativer; utvidet skuler og bred gang- og sykkelvei. Dette materialet vil legges til grunn for den endelige beslutningen om hvilken løsning som videreføres i prosjektet. Analysematerialet vil bli presentert i møtet."

 

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Hva er vår ønskeliste til Oslo Kommune?

Mandag 6. februar deltok Anna Lina Toverud og undertegnede på et møte med Utbyggingsprosjektet for hovedsykkelveinett i Oslo. De hadde invitert oss for å få innspill til hvilke behov vi som aktive syklister har. Dette var et møte med fokus på landeveissyklistene våre. 

 

 

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Sk_Rye nå på Twitter!

Sportsklubben Rye har nå fått en offisiell profil på Twitter. Denne ønsker vi å benytte til å formidle nyheter fra klubben og delta i den sykkeldebatten som finnes i sosiale medier. Siden mange innen media og politikk benytter dette sosiale mediet ser vi det som en god kanal til å øke klubbens synlighet.

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Hva bør være våre krav til politikerne?

Lokalvalget nærmer seg, og jeg har gjort en gjennomgang av programmene til alle de politiske partiene. Det er noen klare forskjeller mellom partiene, både i forhold til mengden løfter og i prioriteringer av syklister. Syklistenes landsforening vil før valget komme med en oppsummering både av partiprogrammene og vedtak i bystyret de siste årene. 

 

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Bilder fra Nordmarka Rundt

 En del bilder fra Nordmarka Rundt kan ses her: 

picasaweb.google.com/102054495446054853466/NordmarkaRundt