Du er her

Alvorlig hendelse under treningstur fra Hafjell til Kjeller

Bjørnar Andersens bilde

Søndag ettermiddag den 13.05 var RYE16 på organisert treningstur på vei tilbake fra Hafjell til Kjeller da følgende skjer:

Gruppen med 36 ryttere , 2 og 2 i bredden, nærmer seg rundkjøringen RV181/FV501i Eidsvoll hvor vi skal til venstre. Følgelig gir vi tegn og legger oss gradvis over i venstre del av høyre kjørefelt, helt i tråd med hvordan vi som treningsgruppe skal forholde oss. I samme øyeblikk som dette skjer kommer en bil kjørende bakfra og legger seg plutselig over i venstre kjørefelt, på venstre side av midtrabatt!, og kjører forbi deler av gruppen på venstre side i rundkjøringen!!

Deretter prøver den å presse seg forbi de første rytterne i gruppen som har kommet seg rundt rundkjøringen. Dette går ikke bra fordi det er midtrabatt i den veien bil og ryttere kjører inn i. Resultatet er at det blir svært urolig i gruppen som har kommet seg over rundkjøringen og en av våre ryttere går i asfalten! Heldigvis blir det ikke noen alvorlige skader utenom ødelagte sykkelklær samt en del skrubbsår. Bilen blir deretter stanset og politi tilkalt.

RYE16 ser svært alvorlig på denne hendelsen. Dette er uaktsom kjøring som lett kunne ha fått fatale følger dersom det har kommet en bil i motsatt kjørefelt og kollidert med vedkommende som foretok den hasardiøse forbikjøringen. Dessuten kunne bilføreren ha forårsaket alvorlig skade på våre ryttere. Saken er nå anmeldt.

 Mvh. på vegne av RYE16, Bjørnar Andersen

 

 

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese