Du er her

Alvorlig ulykke for Rye 15 under Styrkeprøven

Erik Øystein Johansens bilde

Rye 15 er Sportsklubben Ryes 2. lag i Trondheim-Oslo og hadde i år som mål å kjøre på 14 timer og 30 minutter, og komme topp tre i lagkonkurransen. Litt syd for Berkåk ble laget utsatt for sabotasje ved at noen hadde strødd tegnestifter i veibanen.

Tegnestiftene medførte at 10-12 ryttere i Rye 15 enten veltet, punkterte eller begge deler. Dette medførte naturlig nok at laget på 30 ryttere ble svært hemmet og at målsetningen for årets ritt ikke kunne nås.

Den alvorligste hendelsen var i en nedoverbakke etter Ulsberg. Laget holdt en hastighet på mellom 60 og 80 km/t ned denne bakken da en i laget fikk en punktering på forhjulet på grunn av en tegnestift. Dette medførte at flere i laget veltet og det ble personskader og store materielle skader. Flere deltagere måtte bryte rittet etter denne velten.

Siden laget også fikk flere punkteringer før denne bakken var ikke teknisk bil ved laget og lederbilen hadde passert en sving i bunnen av bakken så støtteapparatet fikk ikke umiddelbart med seg velten. Etter at de ble gjort oppmerksomme på det ble laget stanset og samlet for å avklare situasjonen. Flere ryttere hadde da tegnestifter i dekkene.

Hendelsen preget laget resten av rittet og laget fullførte på litt over 16 timer. Sportsklubben Rye har levert en politianmeldelse av hendelsen siden vi mener dette i ytterste konsekvens kunne ført til tap av menneskeliv. Siden saken nå er en politisak ønsker ikke vi å publisere den detaljerte hendelsesrapporten som beskriver personer involvert og skadene som oppstod.

Ressursgruppen for Rye 15 har fulgt opp deltagerne i etterkant. Vi er opptatt av at alle skal føle at sykling er trygt og at de raskt kommer tilbake på sykkelen. Mange i laget ønsker å delta neste år og det vil bli holdt informasjonsmøte i september. Så følg med på nettsiden fremover for mer informasjon og bli med på revansjetur neste år!

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese

Kommentarer

Erik Øystein Johansens bilde

Se også kronikken av Helge Gårdsvoll i Aftenpostens nettutgave her: http://www.aftenposten.no/meninger/Gjensidig-respekt-ma-til-6931795.html