Du er her

Lille30 blir Lille33 i 2013

Espen Andreas Gulbrandsens bilde

Etter en lang sommer har høsten nå kommet og inntatt manesjen. Tiden er dermed inne for å rette blikket mot neste vårs meningsfulle sysler på sykkelsetet!

 
På lagledermøtet for Lillehammerlagene for 2013 ble det bestemt at det skal satses på fire lag også i 2013. Forskjellen fra i fjor, er at Rye Lille 30 nå heter Lille 33 og at Rye Lille 35 nå heter Lille 36/37.
 
Mål for Lille 33
I 2013 er hovedmålet er å øke gjennomsnittshastigheten fra ca 32 km/t til 33 km/t på Lillehammer-Oslo. Det er også et mål at flest mulig ryttere skal komme samlet til mål i Oslo. Det innebærer i hovedsak en liten justering av farten på flatene, samt at alle forplikter seg til å bli med laget på de fleste treningene.
 
Treninger og felles prestasjoner
For at vi alle skal kunne bidra på en god måte i laget når vi ruller ut fra start i Lillehammer, vil det kreve at alle har en grunnplattform bestående av treningsmengden som treningsopplegget vårt legger opp til. I fjor kom 26 av 31 startende i mål samlet, og det er veldig bra. For å klare det samme med et noe oppjustert prestasjonsmål, forventer vi derfor frammøte på treningene. Jo mer vi får kjørt sammen, jo større sikkerhet greier vi også å ha i rulla.
 
Vi legger opp til tre treninger i uka fra første eller andre uke etter påske.
Treningene vil ha oppmerksomhet på kapasitetstreing i form av bakke- og lagtempointervaller, mellomlange økter i rittfart, samt rolige langturer.
 
Prinsippene, og noen av treningsformene henter vi fra andre gode krefter i klubben:
 
 
Vi bruker spesielt opplegget for bakkedrag, lagtempo, storrulleintervall og langturer.
 
I disse dager utbedres Gamle Mossevei, og treningene vil bli fordelt mellom Hvervenbukta og Maridalen, samt noen treninger fra Kjeller.
 
Her er og en link til ”Rullebibelen vår”, som Carl Jacob utarbeidet i fjor:
 
 
Ritt
Satsningsrittene for Lille 33 blir som i fjor Enebakk Rundt (1. mai) og Randsfjorden Rundt (sannsynligvis 25. mai) før Lillehammer-Oslo (22. juni).
 
Ressursgruppe
Det er nå etablert en ressursgruppe for laget, bestående av Tor Erik Berg, Pål Moen, Lars Rosenberg og Espen Gulbrandsen, alle fra Lille 30 i fjor. Espen er kaptein. Ellers vil vi dele på praktiske oppgaver for laget, og bidra til gode rammer for treningene alle sammen.
 
Informasjonsmøte
Vi vil invitere dere til et informasjonsmøte i slutten av februar/begynnelsen av mars hvor vi går gjennom opplegg for sesongen.
 
Vinterhalvåret
2013-sesongen starter imidlertid allerede nå! På klubbsidene våre ligger det nå ute link til påmelding til spinning. Det kan fortatt være plasser igjen. Dette er et meget godt tilbud som legger til rette for systematisk trening frem mot utesesongen.
 
 
Utover spinningprogrammet anbefaler vi langøkter med sone 1 trening og styrketrening i perioden nå før jul som grunntrening, og trening med høyere frekvens og intensitet utover på nyåret.
 
Spørsmål og kommentarer kan rettes til
 
Espen Gulbrandsen: espen_gulbrandsen@yahoo.no
Tor Erik Berg: tor.erik.berg@wago.com
 
Vi gleder oss til ny sesong!
 
Espen, Lars, Pål og Tor Erik
Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese