Du er her

Nytt fra styret!

Gunnar Andreas Gulliksens bilde
Mandag 3.12 ble det første møte med det nye styret på plass avholdt. Vi har flyttet møtelokalet til Odd Fellow sitt styrerom, som er stilt til disposisjon for oss gratis fremover. VI vil etter beste evne komme med et resymé fremover om hva som er tatt opp på møte og hvilke beslutninger som er tatt. Styret har en oppgave mellom årsmøtene å legge forholdene til rette for at alle medlemmer skal få nytte av å være medlem i vår flotte klubb - SK Rye.
 
Budsjett
Budsjett tiden nærmer seg og noen grupper har levert budsjett, men budsjettene vedtas i januar/februar. I budsjettene kan man lese at det er gode planer også for 2013, blir spennende.
 
Klubb avtale
Klubb avtalen med Spinn er snart ferdig og vil bli presentert litt senere av Vegard. P.G.A. at det har blitt litt vakuum i fremdriften av denne saken. Avtalen vil  vare kun et snaut år. Så vil vi arbeide med ny avtale for 2014 og fremover, hva ønsker vi, hvem kan levere det vi ønsker. Vi trenger tid på dette i styret fremover.
 
DSSP
Her er det mye på gang, Henning Sørum og Per Christian Dæhlin holder i dette for oss med et klart mandat fra styre.
 
Barn og ungdom
Her er vil det bli avholdt møte med folk fra antidoping, møtet er berammet i januar 2013. Flott at man tar tak i dette i barn og ungdom. Vi seniorer bør vel også se på dette i klubbperspektiv.
 
Bankfullmakter
Med endret ledelse tar det noe tid å få dette på plass, men vi er i gang med dette. Kontoer henger igjen i gammel bank, men som sagt det jobbes med det.
 
Arb. Utvalg- Hovedstyre
Her ble det bestemt at arb. utvalget vil bli lagt ned.  Alle møter frem til årsmøte vil være med hovedstyret. Årsaken til det er at vi ønsker raskere saksbehandling og fremdrift.
 
Presse
Helge gjør en flott jobb som pressekontakt og de rette kanaler kontakter oss mer og mer.
 
Løpegruppen
Entusiastiske Martin hadde med prøver på løpetøy, veldig bra, selv om jeg ikke valgte å kjøpe, hadde noe med størrelsen å gjøre!
 
Lagersalg
Det vil bli arrangert lagersalg av noe «gammelt» Rye tøy før jul. De ansvarlige for dette vil informere på hjemmesiden.
 
Materialforvalter
Tor Myrseth har takket ja til å ta denne oppgaven, avtalen håper vi er på plass før jul
Ønsker alle medlemmer i klubben en flott førjulstid og en behagelig julefeiring.
 
Hilsen
Gunnar A. Gulliksen
Leder
Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese