Du er her

Rye Barn og Ungdom trenger ledere

Barn og Ungdomsgruppa i Rye har gjennom mange år hatt et høyt aktivitetsnivå og det har vi tenkt å fortsette å ha.

Mange foresatte gjør en utmerket innsats for egne og andres barn på ulike nivå, enten det er som ledere og trenere eller ved å kjøre til trening og ritt. For at vi skal kunne opprettholde ønsket aktivitetsnivå må vi sørge for at det hele tiden finnes ledere som kan bidra til dette.

Nå har vi to funksjoner som må besettes snarest mulig.

Leder for Terreng gruppa

Leder for terreng vil ha ansvar for terreng gruppas sine aktiviteter, organisering av denne og inngå i styret i BU. Han eller hun vil også ta del i planlegging av terreng gruppa sine treninger og ha tett kontakt med treneransvarlig. Terreng gruppa består av flere undergrupper som har sine oppmenn og det er viktig å ha kontakt med disse. Avtroppende leder vil fortsette i styret og sørge for kontinuitet.

Vi har også behov av foresatte som kan yte innsats på gruppenivå.

Sekretær og arrangementsansvarlig

BU har enkelte arrangementer utenom sykkelritt og treninger som behøver å styres. Eksempler på dette er Mossesamlingen og høstmøtet. Denne funksjonen inngår også i styret i BU hvor man er referent.

 

Dersom du kan tenke deg å bidra til Barn og Ungdomsgruppa har du nå muligheten!

Jeg håper på mange henvendelser og ser gjerne at foresatte med yngre barn viser interesse.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

Erik Sandell

Leder SK Rye Barn og Ungdomsgruppa

erik@cronisteel.no

908 93 950

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese