Du er her

Klubbene i Oslo Cyklekrets tar over Styrkeprøven

Per Christian Dæhlins bilde

Sykkelnorge omorganiseres og sykkelkretsene skal bli til regioner. I Oslo Cyklekrets er 22 klubber. Nye NCF region Øst vil omfatte Oslo, Akershus og Østfold og ha 82 klubber som medlemmer. Oslo Cyklekrets har vært spesiell i sykkelnorge siden den har eid og drevet Styrkeprøven. I kretsene i Akserhus og Østfold har det ikke vært aktivitet de senere årene.

Styrkeprøven er et viktig ritt for klubben. Det var derfor vært viktig for Rye å sikre at klubbene i Oslo, herunder også Rye, skal kunne delta i utviklingen av rittet, for på den måten å bidra til å sikre rittets fremtid.

På tinget i OCK 18. mars ble det bestemt at når kretsen forsvinner skal klubbene i OCK ta over eierskapet til Styrkeprøven. Styrkeprøven vil da bli omorganiseres til et ideelt akseselskap som klubbene kan kjøpe seg inn i. Midlene som blir igjen i kretsen vil gå til en stiftelse hvor klubbene kan søke om støtte.

Her kan du lese mer om dette. LInk til sidene til Frøy.

Forslaget som ble vedtatt er et resultat av et samarbeid mellom Asker, BOC, Follo, Frøy og Rye. Til sammen representerer disse klubbene ca 85 prosent av medlemmene i OCK, men forslaget fikk også støtte fra de mindre klubbene i kretsen. Det kan kanskje virke rart at OCK også har noen medlemmer fra Akershus, men slik er det bare :-)

Det var også valg på tinget i OCK. Henning Sørum ble gjenvalgt som medlem av kretsstyret og Marit Wefling Storeng ble valgt til varamedlem. I tillegg leder Lars Åge Hjelseth valgkomiteen i neste periode.

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese

Kommentarer

Erik Øystein Johansens bilde

Se oppslag på skiaktiv sine hjemmesider om "Nye muligheter for Styrkeprøven" her.